Na vrh

Osebna izkaznica

Zavod PIP je neprofiten zavod zasebnega prava za opravljanje dejavnosti s področja pravnega svetovanja in pravne pomoči, informiranja o Evropski uniji ter razvoja nevladnih organizacij. Značilnosti delovanja zavoda pri izvajanju svetovalnih, izobraževalnih in podpornih storitev se odražajo v strokovnosti in neodvisnosti.

OSNOVNI PODATKI

Polni naziv: Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor
Skrajšani naziv: Zavod PIP
Sedež: Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor
Davčna številka: 41966309
Matična številka: 1873474
Transakcijski račun: SI56 6100 0000 9562 025 (Delavska hranilnica d.d., Ljubljana)
Ustanovitelj: Študentska organizacija Univerze v Mariboru
Datum ustanovitve: 5.11.2003
Direktor: Bojan Golčar

 

 

 

POSLANSTVO

Zavod spodbuja in skrbi za razvoj pravne misli in iskanje naprednejših, bolj demokratičnih in humanih rešitev. S svojim delom poskuša prispevati k utrditvi pravne varnosti posameznika in nevladnih organizacij ter k boljši osveščenosti o njihovih pravicah in dolžnostih. Ob tem mu je glavno vodilo varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter zavzemanje za pravno in socialno državo. Prizadeva si za krepitev civilnega dialoga v družbi, tako da ozavešča ljudi in organizacije o aktualnih procesih v družbi in spodbuja njihovo vključevanje v le-te.

 

VIZIJA

V zavodu si prizadevamo postati nepogrešljiv element pravne varnosti in razvijalec skupnosti s podpornim okoljem za posameznike in nevladne organizacije ter omogočati naše storitve vsem, ki jih potrebujejo.

 

VREDNOTE

Delo zavoda temelji na visokih strokovnih kriterijih, ki jih zaposleni pridobivajo s stalnim izobraževanjem na svojem delovnem področju ter s pridobivanjem tudi neformalnih delovnih izkušenj. Pri svojem delu spoštujemo vse zajamčene človekove pravice in svoboščine ter pravice, ki gredo posameznikom v skladu z načelom poštenja in pravičnosti ob spoštovanju načela neodvisnosti in nepristranskosti.