Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

05.09.2017

Pravilna prijava izločitvene pravice v stečajnem postopku

Nad veliko znanimi gradbenimi podjetji je zaradi finančne krize bil speljan stečajni postopek. V praksi pa je žalostna realnost ta, da so številni gradbenici še vedno vpisani kot lastniki stanovanj v zemljiški knjigi; stanovanj, ki so jih zgradili in jih tudi uspešno prodali. Takšen primer je danes v primeru ponovnega stečajnega postopka podjetja SGP Stavbar - Visoke gradnje.

Več
01.08.2017

Odvzem vozniškega dovoljenja

Varnost v cestnem prometu je zelo pomembna tema našega vsakdana. Zaradi hudih ali pogostih večjih nepravilnosti v prometu nam lahko odvzamejo vozniško dovoljenje. Vendar pa nam zakonodaja v takšnem primeru daje drugo priložnost. Do t.i. odvzema vozniškega dovoljenja pride, če si v roku dveh let s prometnimi prekrški naberemo 18, voznik začetnik pa 7 kazenskih točk ali tudi, če storimo samo en prekršek, ki za sankcijo predvideva takšno število kazenskih točk.

Več
04.07.2017

Promocija zdravja na delovnem mestu

Ministrstvo za zdravje sporoča, da je zdravje na delovnem mestu podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž. Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Več
06.06.2017

Vnaprej izražena volja staršev

Družinski zakonik v naš prostor prinaša nekaj sprememb in novosti, med drugim tudi vnaprej izraženo voljo staršev glede svojih otrok.Vnaprej izražena volja staršev je izjava, v kateri lahko starši zapišejo osebo, ki ji zaupajo, da bo poskrbela za njihove otroke v primeru nenadne smrti ali v primeru da sami trajno ne bi zmogli poskrbeti za svoje otroke. Izbira osebe – zaupnika za tak nesrečen slučaj ali okoliščine je popolnoma prepuščena staršem.

Več
09.05.2017

Kako se znajti s terjatvami v stečaju

Samo v letošnjem letu je bilo s sklepom sodišča začetih 1335 stečajnih postopkov, od tega je največ postopkov osebnega stečaja, teh je 930, sledijo stečajni postopki nad pravno osebo, 402 in trije postopki stečaja zapuščine. Številni delavci in delavke v primeru stečaja izgubijo svoja delovna mesta, hkrati pa še niso prejeli dolgovana izplačila.

Več
04.04.2017

Zahtevek za plačilo parkirnine na Hrvaškem

Če ste v preteklih letih parkirali na Hrvaškem in niste plačali parkirnine ste lahko med tistimi, ki so ali bodo prejeli obvestilo o neplačani parkirnini s pozivom k plačilu. Obvestila delujejo sumljivo saj so brez podpisa, poslana brez dokazljivega načina vročanja, znesek je precej višji od parkirnine, brez specifikacije kaj vse zajema, za nameček pa jih pošilja družba iz Londona.

Več
07.03.2017

Avtorska in podjemna pogodba

Plačilo za delo iz delovnega razmerja je sicer najpogostejše, zlasti v zadnjem času pa je v praksi mnogokrat uporabljeno plačilo po avtorski in tudi podjemni pogodbi. Podjemna pogodba oz. pogodba o delu se uporablja za posle, kot je izdelava ali popravilo stvari, kakšno telesno ali umsko delo, pri čemer se naročnik zavezuje, da bo opravljeno delo oz. storitev plačal.

Več

Strani