Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

09.10.2018

 

Dolžina odpovednega roka je sestavina pogodbe o zaposlitvi. Delavec in delodajalec lahko odpovesta pogodbo o zaposlitvi v zakonsko ali pogodbeno (pogodba o zaposlitvi ali kolektivna pogodba) določenem odpovednem roku, pri določitvi katerega sta pogodbeni stranki morali upoštevati minimalni čas trajanja odpovednega roka, določenega z Zakonom o delovnih razmerjih.
07.09.2018

 

Vse več razpisov za prosta delovna mesta vsebuje informacijo, da bo sklenjena pogodba o zaposlitvi s poskusnim delom. Možnost določitve poskusnega dela je zakonodajalec določil tako v generalnem Zakonu o delovnih razmerjih kot v specialnem Zakonu o javnih uslužbencih, ki se primarno uporablja za delovna razmerja v javnem sektorju. Gre za poseben pogoj v pogodbi o zaposlitvi oz.
21.08.2018

 

V teh dneh eni študenti zapuščajo svoja stanovanja v kraju študija, drugi, novi študenti, pa prihajajo. Naše uredništvo je prejelo vprašanje kako postopati, če najemodajalec ne bo želel vrniti varščine ko se zapusti stanovanje. Spori med najemodajalci in najemojemalci so ena izmed bolj pogostih tem s katerimi se srečujejo študenti, sploh v prihajajočem času, ko se na novo sklepajo najemne pogodbe za novo študijsko leto ali le-te podaljšujejo.
03.07.2018

 

Ko se zalomi pri prodaji nepremičnine, marsikdaj ne vemo kako naprej. Naše uredništvo je prejelo vprašanje kako postopati, ko kupec kupnine ne poravna oz. je ne poravna pravi čas. Pravni vidik problematike je glede na vprašanje lahko raznolik, je pa omejen na primere ko rok plačila pogodbe je ali ni določen ali pa narava roka ni jasna. Hkrati pa je odgovor povezan z vprašanjem veljavnosti prodajne pogodbe v teh primerih.
08.05.2018

 

Če se boste poleti odpravili na dopust oziroma na pot z letalom, vas bodo zagotovo zanimale naslednje informacije. Ali veste, da vam lahko letalski prevoznik zavrne vkrcanje na letalo, čeprav ste pravočasno kupili vozovnico in se prijavili na let? Evropska unija želi na področju zračnega prevoza zagotavljati predvsem visoko raven varstva potnikov.
20.03.2018

 

Spreminjajoče se delovne razmere, tekmovalnost med sodelavci, strah pred izgubo službe, delovna preobremenjenost, nezadovoljstvo z delovnimi razmerami in plačami, nesposobnost vodij… vse to so razlogi, ki lahko vodijo do trpinčenja na delovnem mestu. Zato se v marsikaterem podjetju slabšajo psihosocialne delovne razmere in večajo bolniške odsotnosti zaradi psihičnih preobremenitev.
13.02.2018

Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS. GURS je zato ukinil Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu s 15. januarjem 2018. Najemodajalci fizične osebe so dolžni Geodetski upravi sporočiti le še podatke o sklenjenih najemnih poslih za leto 2017.

Strani