Na vrh

EIRENE - »Mediacija - z dialogom do rešitve«

Obdobje izvajanja: 
2013 - 2014
Vrednost projekta: 
15,440,00 EUR (slovenski del)
Sofinanciranje: 
Generalni direktorat EK za pravosodje
Vloga Zavoda PIP: 
partner
Opis: 

Projekt je poimenovan po grški boginji miru in se je osredotočil na mediacijo, kot priporočeno orodje za reševanje sporov v Evropi. Vlogo koordinatorja je prevzela andaluzijska Fundacija Mediara iz Španije, delujoča  v okviru Ministrstva za pravosodje. V projektu je sodelovalo še 7 partnerjev iz 5 evropskih držav (Velika Britanija, Italija, Romunija, Grčija in Bolgarija). Projektni konzorcij si je za ključne cilje zastavil: izmenjavo izkušenj med sodelujočimi državami in oblikovanje komunikacijske strategije; izboljšati znanje in razumevanje o mediaciji in kako jo uporabiti kot učinkovito in stroškovno ugodno orodje za reševanje sporov ter spodbujanje aktivnega poslušanja in zmanjšanje konfliktov z uporabo mediacije za reševanje sporov pred njihovim zaostrovanjem.

Rezultati: 
  • izmenjava izkušenj v okviru konzorcija,
  • analiza sistema mediacije v Sloveniji (s pomočjo vprašalnikov),
  • komunikacija s strokovnjaki na področju mediacije,
  • FB stran v slovenskem jeziku,
  • organizacija informativnih delavnic in seminarjev,
  • distribucija informativnega gradiva (letaki, plakati,…),
  • distribucija promocijskega videa.