Na vrh

Znanje+Izkušnje+Podjetnost ≠ Brezperspektivnost

Obdobje izvajanja: 
2012 - 2013
Vrednost projekta: 
56.702,00 EUR
Sofinanciranje: 
Mestna občina Maribor
Vloga Zavoda PIP: 
nosilec projekta
Opis: 

Program je bil namenjen mladim iskalcem (prve) zaposlitve, ki so se zaradi različnih dejavnikov (gospodarska kriza, pomanjkanje konkurenčnih znanj) soočali z brezposelnostjo. Izvedli smo analizo z namenom ugotovitve potreb po znanjih in veščinah pri mladih ter razvili modularni program usposabljanja in svetovalnih storitev za mlade iskalce zaposlitve. 

Rezultati: 
  • 247 udeležencev,
  • izvedba programa, ki je bil razdeljen na 3 vsebinska področja (Kompetence za osebni marketing in vstop na trg dela; Razvoj modela referenčnih delovnih izkušenj in Podjetnost in uresničevanje lastnih podjetniških potencialov mladih),
  • izveden lokalni karierni kamp,
  • izvedeni 2 tematski srečanji na prostem,
  • izvedena svetovanja za udeležence,
  • oblikovane poslovne ideje/modeli.