Na vrh

Aktualni projekti

Vrednost projekta: Vrednost projekta se iz leta v leto spreminja glede na vrsto izvedenih aktivnosti

Sofinanciranje: Mestna občina Maribor

Obdobje izvajanja: Od leta 2006 naprej

Vloga Zavoda PIP: Nosilec projekta

V programu Aktivna mariborska mladina, odgovarjamo na prepoznane potrebe mladih, saj mladim na eni strani omogočamo krepitev kompetenc: nova znanja, veščine, spretnosti, ki prispevajo k njihovemu osebnostnemu razvoju, splošni razgledanosti, spodbujajo njihovo kreativnost, omogočajo izkustveno učenje (npr. delavnice Izkušnja spreminja...), na drugi strani pa zajema program...

Vrednost projekta: 59.750,00 EUR

Sofinanciranje: Evropska unija iz programa Evropa za državljane

Obdobje izvajanja: 1.8.2017 – 31.1.2019

Vloga Zavoda PIP: partner

Zavod PIP je eden od sedmih mednarodnih partnerjev projekta iDebate, ki je sofinanciran s strani Evropske unije v okviru programa Evropa za državljane in katerega nosilec je organizacija Student Plus iz Romunije. Problem, ki ga naslavja projekt je majhna udeležba mladih v demokratičnih procesih. Raziskava Eurobarometer »Evropska mladina: Sodelovanje v demokratičnem življenju...

Vrednost projekta: 410.000 EUR

Sofinanciranje: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za javno upravo

Obdobje izvajanja: 2016 - 2019

Vloga Zavoda PIP: Vodilni partner

Projekt Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja, ki ga Zavod PIP izvaja od leta 2008 je zastavljen v smeri spodbujanja razvoja NVO in civilnega dialoga. Z izvajanjem različnih aktivnosti prispevamo k dvigu usposobljenosti NVO za izvajanje javno koristih storitev ter njihovega vključevanja v oblikovanje javnih politik. NVO v Podravju in celotni Sloveniji ne dosegajo...

europe direct maribor

Vrednost projekta: 387.352,63 EUR (do 31.12.2014)

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za komuniciranje

Obdobje izvajanja: 2007 - 2017

Vloga Zavoda PIP: Nosilec projekta

Namen Informacijske točka Europe Direct Maribor je informiranje prebivalstva v podravski regiji o Evropski uniji. Zraven informiranja skrbimo tudi za spodbujanje razprave o EU na lokalni ravni ter posredovanje odzivov na izvedene dogodke in aktualna dogajanja Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji. Mreža Europe Direct je eno od glavnih orodij Evropske unije, s katerim...