Na vrh

Aktualni projekti

Vrednost projekta: 410.000 EUR

Sofinanciranje: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za javno upravo

Obdobje izvajanja: 2016 - 2019

Vloga Zavoda PIP: Vodilni partner

Projekt Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja, ki ga Zavod PIP izvaja od leta 2008 je zastavljen v smeri spodbujanja razvoja NVO in civilnega dialoga. Z izvajanjem različnih aktivnosti prispevamo k dvigu usposobljenosti NVO za izvajanje javno koristih storitev ter njihovega vključevanja v oblikovanje javnih politik. NVO v Podravju in celotni Sloveniji ne dosegajo...

europe direct murska sobota

Vrednost projekta: 287.801,19 EUR (do 31.12.2014)

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za komuniciranje

Obdobje izvajanja: 2009 - 2017

Vloga Zavoda PIP: Nosilec projekta

Namen Informacijske točka Europe Direct Murska Sobota je informiranje prebivalstva v pomurski regiji o Evropski uniji. Zraven informiranja skrbimo tudi za spodbujanje razprave o EU na lokalni ravni ter posredovanje odzivov na izvedene dogodke in aktualna dogajanja Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji. Mreža Europe Direct je eno od glavnih orodij Evropske unije, s...

europe direct maribor

Vrednost projekta: 387.352,63 EUR (do 31.12.2014)

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za komuniciranje

Obdobje izvajanja: 2007 - 2017

Vloga Zavoda PIP: Nosilec projekta

Namen Informacijske točka Europe Direct Maribor je informiranje prebivalstva v podravski regiji o Evropski uniji. Zraven informiranja skrbimo tudi za spodbujanje razprave o EU na lokalni ravni ter posredovanje odzivov na izvedene dogodke in aktualna dogajanja Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji. Mreža Europe Direct je eno od glavnih orodij Evropske unije, s katerim...