Na vrh

Europe Direct Maribor

Obdobje izvajanja: 
2007 - 2017
Vrednost projekta: 
387.352,63 EUR (do 31.12.2014)
Sofinanciranje: 
Generalni direktorat EK za komuniciranje
Vloga Zavoda PIP: 
Nosilec projekta
Opis: 

Namen Informacijske točka Europe Direct Maribor je informiranje prebivalstva v podravski regiji o Evropski uniji. Zraven informiranja skrbimo tudi za spodbujanje razprave o EU na lokalni ravni ter posredovanje odzivov na izvedene dogodke in aktualna dogajanja Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji. Mreža Europe Direct je eno od glavnih orodij Evropske unije, s katerim državljanom na lokalni ravni ponujamo informacije in dajemo povratne informacije evropskim institucijam. Ključni namen informacijskih točk je vzpodbujanje medsebojne komunikacije med evropskimi institucijami in državljani, predvsem na lokalni oz. regionalni ravni, ter aktivno vključevanje evropskih državljanov v razpravo o prihodnosti Evropske unije.

Rezultati: 

Izpostavljeni rezultati:

 • svetovanja o EU pravicah, politikah, drugih aktualnih temah… (osebno, po telefonu in e-pošti),
 • EU kotiček z brezplačnimi publikacijami,
 • 33 e-glasil na različne aktualne EU teme,
 • 42 predavanj o EU po osnovnih in srednjih šolah ter fakultetah,
 • delavnice v vrtcih (3),
 • mednarodne mladinske konference (Spoznavajmo državljanstvo, Meet me in Citizenship, Meet me today, for tomorrow, Meet me to involve me, Meet me in Solidarity, Meet me in Creativity, Medkulturni dialog),
 • javne razprave, okrogle mize in strokovna predavanja (na temo zaposlovanja, prihodnosti EU, potrošniških pravic, podajanja EU vsebin v šolah, trajnostne energije, ekoremediacije kot sistemski pristop za nova delovna mesta, predstavitve mladinskih programov, kariera v EU institucijah, prožna varnost …),
 • Državljanski forum (prihodnost EU in mladi, širitev, volitve v EP, okolje in podnebne spremembe),
 • 8 delavnic na temo človekovih pravic,
 • Povej nam zakaj (ulični akcionizmi),
 • aktivnosti v tednu Evrope (informacijske kampanje, športne igre, evropski filmi, delavnice za otroke),
 • informacijske kampanje o potrošnikih pravicah (predavanja, letaki, svetovanja, stojnica),
 • nagradni natečaji,
 • organizacija razstav (10. obletnica vstopa SLO v EU, vstop Hrvaške v EU, 50. obletnica SKP, Lizbonska pogodba, 50. obletnica Rimske pogodbe,…),
 • sodelovanje na dogodkih (ETM, Evropska vas, Sejem NVO, čezmejni zaposlitveni sejem, Noč raziskovalcev, Festival Lent…),
 • publikacije (Osveščen potrošnik = evropski potrošnik, Zaposlen-ljiv, Lizbonska pogodba v obliki stripa, Katalog publikacij o EU, pobarvanka »Pobarvaj raznovrstnost«),
 • predstavitveni filmi (Evropski programi mobilnosti mladih, Himne držav članic EU, Dobrodošlica Hrvaški),
 • Pogovori se z menoj (evropski dan jezikov),
 • skupne akcije z ostalimi slovenskimi ED točkami (likovni natečaji, promo filmi),
 • 164 medijskih objav o aktivnostih točke.