Na vrh

Evropske volitve – Europe Direct Maribor

Obdobje izvajanja: 
2013 - 2014
Vrednost projekta: 
3.961,79 EUR
Sofinanciranje: 
Generalni direktorat EK za komuniciranje
Vloga Zavoda PIP: 
nosilec projekta
Opis: 

Projekt se je osredotočil na informiranje lokalnega prebivalstva v podravski regiji o volitvah v Evropski parlament. Kot osrednji aktivnosti smo izpostavili dvo-fazno informacijsko kampanjo po podravskih upravnih središčih ter objavo serije člankov o Evropskem parlamentu na enem izmed regijskih spletnih medijev. Pri tem smo si zastavili sledeče cilje: vključiti lokalno prebivalstvo v podravski regiji v razpravo o politikah EU;  seznaniti lokalno prebivalstvo v podravski regiji o eni izmed njihov ključnih državljanskih pravic, torej pravici do udeležbe na volitvah v EP; spodbuditi večje zanimanje lokalnega prebivalstva za politike EU in vlogo EP pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na njihovo vsakdanje življenje; informirati lokalno prebivalstvo v podravski regiji o pristojnostih EP in datumu evropskih volitev ter pri aktivnostih nameniti posebno pozornost mladim oziroma prvim volivcev in pri tem zagotoviti njihov večji interes za EU in evropske volitve.

Rezultati: 
  • objavljenih 10 prispevkov na enem izmed regijskih spletnih medijev,
  • izvedena informacijska kampanja v dveh fazah po večjih krajih v regiji (Maribor, Ptuj, Ormož in Slovenska Bistrica)
  • 1170 oseb vključenih v informacijsko kampanjo.