Na vrh

Mentorstvo

V Zavodu PIP izvajamo mentorski program, ki vključuje podporo nevladnim organizacijam na področjih, ki so pomembna za delovanje in razvoj organizacije ter za učinkovito vodenje in izvajanje procesov razvoja skupnosti. Njihova organizacijska razvitost in kadrovska usposobljenost se odraža v učinkovitem načrtovanju in izpolnjevanju lastnega poslanstva in vizije, doseganju zastavljenih ciljev in kakovostnem izvajanju javnih storitev.

Poudarek namenjamo razvoju kompetenc zaposlenih in prostovoljcev v nevladnih organizacijah, ki jih potrebujejo  za uspešno sodelovanje in vodenje razvojnih aktivnosti v lokalni skupnosti - sposobnost prepoznavanja in analiziranja problemov v okolju, povezovanje  posameznikov in organizacij, načrtovanje, koordiniranje in vodenje aktivnosti in procesov, zagotavljanje virov ter zagovorništvo za uveljavljanje predlaganih rešitev.

Naš mentorski program vključuje podporo NVO na pomembnih področjih za razvoj organizacije.

Projektno mentorstvo

Predstavitve razpisov

Organiziramo posebne delavnice, kjer predstavljamo posamezne razpise za financiranje projektnih idej.

Individualno svetovanje

Pri pripravi projektnih predlogov se nam postavljajo številna odprta vprašanja. Pri tem je koristno, da se o projektu pogovorimo z osebo, ki ni neposredno vključena v pripravo projektne dokumentacije in ki premore pogled »od zunaj«. Ponujamo vam:

  • pogovor o projektu,
  • pomoč pri razvoju projektne ideje,
  • vsebinski pregled projektne prijave, kjer bomo ugotovili skladnost vašega projekta z različnimi politikami ter namenom in cilji razpisa,
  • identifikacijo potencialnih projektnih partnerjev in
  • pregled finančne konstrukcije projekta.
Pomoč pri iskanju projektnih partnerjev

Posamezni razpisi zahtevajo sodelovanje enega ali več projektnih partnerjev. Partnerstva predstavljajo dodano vrednost projektov, vendar le v primeru, če partnerstvo pomeni resnično (vsebinsko) sodelovanje med različnimi organizacijami. V okviru projektne pisarne vam bomo pomagali identificirati organizacije, ki ustrezajo vašemu projektnemu predlogu. Prav tako pa vas bomo obveščali o možnostih, da tudi sami postanete partnerji pri različnih projektih. Namreč za nekatere organizacije je v določenem trenutku bolj primerno, da pri projektih sodelujejo v vlogi partnerja, saj morebiti še niso pripravljene prevzeti vloge prijavitelja in posledične odgovornosti za celotno izvedbo projekta.

Pravno mentorstvo

Pravni vidiki delovanja organizacije
  • Ureditev organizacije v skladu s predpisi in zakoni
  • Pridobivanje različnih statusov (javni interes, socialno podjetje…)
  • Urejanje upravnih zadev

Strateško načrtovanje

Oblikovanje vizije, poslanstva, ciljev, strategije in akcijskih načrtov – celovito orodje za načrtovanje, ki pomaga organizaciji pri prehodu od sanj do ukrepov za pozitivne rezultate v skupnosti.