Na vrh

Program "Pravnik v praksi"

Spletni obrazec za prijavo in besedilo poziva za vključitev v program Pravnik v praksi za leto 2017

Poziv za mlade pravnike in študente prava za vključitev v program

PRAVNIK V PRAKSI

za leto 2017

 

Imaš diplomo prava (ali si tik pred njo) in si brez zaposlitve? Želiš pri naslednji prijavi na prosto delovno mesto biti konkurenčnejši? Želiš v svoj življenjepis vnesti nekaj, kar bo VIP vstopnica do zaposlitve?

Vabimo te, da se vključiš v program za pridobivanje neposrednih delovnih izkušenj in kompetenc. Te boš pridobil s praktičnim delom in reševanjem konkretnih pravnih primerov, razkrivanjem skrivnosti od razpisa do vodenja uspešnega projekta ter spoznavanjem zgodb tistih, ki so se lotili pravnega podjetništva.

Gre za neformalno izobraževanje za izboljšanje
zaposlitvenih možnosti mladih pravnikov.

Kdo se lahko prijavi?

 • mladi pravniki, ki so končali študij na 1. ali 2. stopnji bolonjskega programa oz. starem univerzitetnem programu in še nimajo formalnih delovnih izkušenj do vključno 29. leta starosti ali
 • študenti zaključnih letnikov oz. absolventi omenjenih programov, ki študij zaključujejo do vključno 29. leta starosti.

 

Kaj nudimo?

Vključitev v program prinaša pridobitev praktičnih izkušenj pravnika, znanj, ki so skladna s potrebami delodajalcev. Sodelovanje v programu ti prinaša dodatne kompetence, izboljšuje zaposlitveno samozavest, bogati tvoj življenjepis in tako izboljša zaposljivost.

Z vključitvijo v program nudimo pridobivanje in razvijanje:

1. praktičnih pravniških izkušenj,

2. veščin pridobivanja evropskih sredstev,

3. podjetniškega načina razmišljanja.

 

Vsebina programa

Program je sestavljen iz treh obveznih modulov (pravni, projektni in pravno podjetniški) in bo trajal do 100 ur.

 

1. PRAVNI modul – okvirno 60 ur

Mlademu diplomantu prava manjkajo predvsem izkušnje ter informiranost. Zato bomo v letošnjem letu nudili okrepljen in razširjen pravni modul. Seznanili te bomo tudi s tistim, kar je na fakulteti le omenjeno, v praksi pa se pogosto uporablja.

Vsebina:

 • neposredno reševanje pravnih primerov iz lokalne skupnosti v sodelovanju z mentorji,
 • individualno svetovanje neposredno strankam ter priprava pravnih pisanj,
 • udeležba na job shadowing-u (izobraževalni obiski na delovnih mestih) in s tem vpogled v delo različnih pravniških poklicev,
 • večje število predavanj iz prakse: izvršilnega  postopka, prekrškovnega prava, državnega pravobranilstva ter odškodninske odgovornosti države zaradi sojenja v nerazumnem roku ipd.

 

2. PROJEKTNI modul – okvirno 20 ur

Veščine pridobivanja sredstev na različnih razpisih vedno bolj postajajo pomemben del različnih poklicev oz. delovnih mest. Nekateri se s tem ukvarjajo profesionalno, drugi omenjena znanja uporabljajo v okviru rednih delovnih nalog. Posamezniki, so si že zagotovili svoje delovno mesto prav z uspešno pripravo projektnega predloga.

Modul bo izrazito praktično naravnan. Nujno teoretično vsebino bo predavatelj vedno znova dopolnjeval s svojimi praktičnimi izkušnjami. Vsaka skupina udeležencev se bo skozi simulacijo priprave projektnega predloga seznanila z zakonitostmi priprave razpisne dokumentacije in tudi vodenja projekta.

Vsebina:

 • Od kod prihajajo EU sredstva?
 • Predstavitev finančne perspektive 2014-2020
 • Predstavitev EU politik in programov
 • Kako poiskati primerne razpise?
 • Kako poiskati primerne partnerje?
 • Od ideje do projekta
 • Kaj od nas običajno zahtevajo razpisni (projektni) obrazci – razumevanje ključnih pojmov
 • Simulacija izdelave projektnega predloga
 • Vodenje projekta.

 

3. Pravno podjetništvo – okvirno 20 ur

Poslovne priložnosti so povsod okrog nas. Predstavljamo podjetništvo in podjetniške zgodbe na področju prava. K dobri poslovni zgodbi sodi tudi dober nastop, zato boste deležni tudi praktičnega izobraževanja iz javnega nastopanja.

Vsebina:

 • Predstavitev programa »Podjetno v svet podjetništva«,
 • Pot do odvetniške pisarne,
 • Uporaba informacijske tehnologije v pravu (pogodba24.si),
 • Izobraževanje iz javnega nastopanja.

 

Kaj morate storiti?

Izpolniti spletno prijavo (na tej strani zgoraj) najkasneje do vključno 1.2.2017.

Program »Pravnik v praksi« se bo izvajal pretežno v prostorih Zavoda PIP, med februarjem in junijem 2017. V program bo vključenih 20 udeležencev. O izbiri vas bomo obvestili v osmih dneh po roku za posredovanje prijave, in sicer po e-pošti na naslov, ki nam ga boste posredovali v prijavi.

Sodelovanje v programu bo za izbrane brezplačno.

 

Več informacij in kontaktna oseba: sanja.antonijevic@zavodpip.si .

Povežimo se tudi na Facebooku