Na vrh

Neizvedena dela

Datum objave: 
03.11.2015
 
Kljub skrbni izbiri ponudnika storitve, se lahko zgodi, da smo na koncu nezadovoljni, saj izbrani izvajalec ni opravil svojega dela ali ni izpolnil dogovora. Kaj storiti v takšnih in podobnih primerih, ko izvajalec naročenih del ne izvede oz. celo k delu sploh ne pristopi?
 
Najprej je potrebno ugotoviti ali je v pogodbi bil določen rok za izpolnitev pogodbe in ali je rok bil zastavljen kot bistvena sestavina pogodbe. Torej, če je izpolnitev pogodbe vezana na nek skrajni rok. To je vedno takrat, kadar je v pogodbi določen rok za izpolnitev in pogodba hkrati vsebuje določilo, da se bo pogodba štela za razvezano, če ne bo izpolnjena v tem določenem roku. Enak učinek nastopi tudi takrat, kadar je izpolnitev pogodbe v določenem roku po naravi posla njena bistvena sestavina. Na primer, če se prodaja nepremičnina, kjer je že določen rok predaje, prodajalec pa je moral še zamenjati kritino.
 
Če je rok bistvena sestavina in delo ni bilo opravljeno, potem je pogodba prenehala po samem zakonu. Vendar lahko potrošnik naročnik ohrani pogodbo v veljavi, če po preteku roka nemudoma obvesti dolžnika, da zahteva njeno izpolnitev. Če pa rok ni bistvena sestavina je situacija nekoliko drugačna. Izvajalec namreč obdrži pravico, da tudi po izteku roka izpolni svojo obveznost, potrošnik oz. naročnik storitve pa, da zahteva njeno izpolnitev.
 

 
V kolikor je potrošniku že prva zamuda dovolj in ne želi več izpolnitve, lahko seveda potrošnik odstopi od pogodbe, pri tem pa pustiti izvajalcu dodaten primeren rok za izpolnitev. In če izpolnitev ne sledi tudi v tem dodatnem roku, nastanejo enake posledice kot takrat, ko je rok bistvena sestavina pogodbe, torej pogodba preneha po samem zakonu. Po naših izkušnjah je zamud veliko zlasti pri naročilu oken in vrat, torej stavbnega pohištva, potem rolet, komarnikov, sledijo pa pogodbe o zamenjavi kritine in fasade. Pri tem je potrebno upoštevati, da je zlasti pri slednjih, torej pri krovskih in fasaderskih delih, potrebno upoštevati vremenski faktor, ki je tudi lahko vzrok za zamude.
 
Kupnina je pogosto plačana vsaj v delu, če ne v celoti, ko nastopi primer razveze pogodbe. Potrošnik ima seveda pravico do povračila celotnega plačanega zneska. V primeru, da mu je nastala tudi kakšna škoda, pa lahko le to uveljavlja tudi po sodni poti.
 
Potrošnikom svetujemo, da naj vsekakor sklenejo pisno pogodbo s prodajalcem oz. izvajalcem storitve, vendar naj ne bodo preveč zaupljivi. Ti so bolj izkušeni v teh zadevah in imajo pogosto sebi prilagojene pogodbe. Predlagamo, da se pred podpisom takšnih pogodb pravno posvetujejo o vsebovanih določilih.