Na vrh

Anita Zelenko

Predavanje je bilo nazorno in podprto z IKT. Veliko težo pa je predavanju dalo, kako je predavatelj zbudil pri učencih razmišljanje o EU in pomenu le te v našem vsakdanjem življenju. Predstavljene so bile prednosti in slabosti EU. Učenci so ob vodenih vprašanjih sami začeli razmišljati o sodobnih izzivih EU in odzivih državljanov na njih.

OŠ Sveti Jurij ob Ščavnici