Na vrh

Pravno svetovanje

Pravno svetovanje izvajamo na področju varstva človekovih pravic, civilnega prava, statusnega prava, prava varstva potrošnikov, upravnega prava, delovnega prava, prava socialne varnosti, kazenskega prava in prekrškov ter na drugih področjih, kjer je pravno varstvo potrebno.

Pravno svetovanje poteka po sistemu predhodnega naročanja.

Pravno svetovanje poteka osebno v pisarni Zavoda PIP v Mariboru (naročanje med 9. in 13. uro: 02/234-21-46).

Upravičenci do brezplačnega svetovanja:

  • občani občin sofinancerk,
  • nevladne organizacije v Podravju,
  • študenti Univerze v Mariboru.

Z namenom obveščanja o pravicah in obveznostih občanov v različnih situacijah, pripravljamo tudi kratke nasvete. Ogledate si jih lahko tukaj.

Če niste med zgornjimi upravičenci ali potrebujete obsežnejšo obliko brezplačno pravne pomoči lahko zaprosite zanjo pri sodišču po spodnjih navodilih.

 

Brezplačna pravna pomoč po Zakonu o brezplačni pravni pomoči

Brezplačna pravna pomoč je zagotovljena s strani države vsakomur, ki izpolnjuje pogoje iz Zakona o brezplačni pravni pomoči.

Postopek za pridobitev takšne pomoči je naslednji:

1. Za pridobitev pravice do brezplačne pravne pomoči je potrebno zaprositi pri stvarno pristojnem sodišču na območju katerega ima prosilec stalno prebivališče. Prosilec vloži prošnjo na predpisanem obrazcu. Priložite vsa potrebna dokazila in čim več teh, da bo o vaši prošnji lahko odločeno čim hitreje. Za lažje izpolnjevanje obrazca, vam lahko pomagajo navodila.

2. Pristojni organ sodišča v postopku ugotavlja izpolnjevanje vsebinskega in premoženjskega pogoja prosilca ter odloči o prošnji. V primeru odobritve prošnje, hkrati izda napotnico.

3. Z napotnico se prosilec oglasi pri odvetniku ali drugem izvajalcu brezplačne pravne pomoči na katerega ga je napotilo sodišče (v kolikor prosilec sam ni izbral izvajalca).

Zadnji video nasveti

 

Ko se zalomi pri prodaji nepremičnine, marsikdaj ne vemo kako naprej. Naše uredništvo je prejelo vprašanje kako postopati, ko kupec kupnine ne poravna oz. je ne poravna pravi čas. Pravni vidik problematike je glede na vprašanje lahko raznolik, je pa omejen na primere ko rok plačila pogodbe je ali ni določen ali pa narava roka ni jasna. Hkrati pa je odgovor povezan z vprašanjem veljavnosti prodajne pogodbe v teh primerih. Če se je v pogodbi določil rok za plačilo kupnine in se je hkrati določilo, da se bo pogodba...

 

Če se boste poleti odpravili na dopust oziroma na pot z letalom, vas bodo zagotovo zanimale naslednje informacije. Ali veste, da vam lahko letalski prevoznik zavrne vkrcanje na letalo, čeprav ste pravočasno kupili vozovnico in se prijavili na let? Evropska unija želi na področju zračnega prevoza zagotavljati predvsem visoko raven varstva potnikov. Uredba EU 261/2004 določa skupna pravila glede odškodnine in pomoči potnikom v zračnem prometu v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov.

 

Spreminjajoče se delovne razmere, tekmovalnost med sodelavci, strah pred izgubo službe, delovna preobremenjenost, nezadovoljstvo z delovnimi razmerami in plačami, nesposobnost vodij… vse to so razlogi, ki lahko vodijo do trpinčenja na delovnem mestu. Zato se v marsikaterem podjetju slabšajo psihosocialne delovne razmere in večajo bolniške odsotnosti zaradi psihičnih preobremenitev. Zakon o delovnih razmerjih definira trpinčenje kot »vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in...