Na vrh

Občanka

Na posvetu sem pridobila željeno informacijo, kar mi bo koristilo pri ravnanju v prihodnosti. Poleg tega pa me je prijetno presenetila ne samo strokovnost, temveč tudi dostopnost in prijaznost osebja.

Mestna občina Maribor