Na vrh

Občine sofinancerke

Mestna občina Maribor

Mestna občina Murska Sobota

Občina Beltinci

Občina Moravske Toplice

Občina Puconci

Občina Gornji Petrovci

Občina Križevci

Občina Rogašovci

Občina Radenci

Občina Črenšovci

Občina Grad

Občina Apače

Občina Šalovci

Občina Kuzma

Občina Odranci

Občina Velika Polana

Občina Hoče-Slivnica

Občina Miklavž na Dravskem polju