Na vrh

Odgovornost za poškodbe na smučišču

Datum objave: 
24.11.2015
 
Z zimo in snegom so povezane zimske radosti ter zimski športi. Kako je z odgovornostjo na smučišču v primeru poškodb, če se npr. smučar poškoduje pri smučanju na urejenem, vendar nevarnem mestu na smučišču? Poškodb je vsako leto žal preveč in takrat precej pokvarijo razpoloženje smučarjev in deskarjev.
 
Področje uporabe in varnosti na smučišču je urejeno v Zakonu o varnosti na smučiščih, ki določa obveznosti vseh vpletenih. Tako smučarjev kot tudi upravljalcev smučišč. Pogosto pride v takšnih primerih do odškodninskega zahtevka. Za njegovo utemeljenost je potrebno ugotoviti, ali in kako je upravljalec poskrbel za smučišče, označbe in tudi kako ter s kakšno opremo je smučal smučar. Ugotavlja se odškodninska odgovornost upravljalca smučišča, ki je lahko tudi samo delna.
 

 
Obveznosti upravljalca smučišča lahko povzamemo v sklop ukrepov za zagotavljanje urejenosti prog, ustrezno označenost, reševanje, zavarovanje pred raznimi nevarnostmi ter zaščito ob prepadnih in drugih nevarnih mestih. Nevarno mesto je pravni standard, ki ga v vsakem posameznem primeru, upoštevajoč vse okoliščine primera, vsebinsko napolni sodišče.« Bolj konkretno lahko rečemo, da gre za nevarnosti, ki so izven običajnih nevarnosti, kot jih lahko pričakujemo na smučišču.
 
To pomeni, da bo točno vsebino pojma zapolnilo sodišče vsakič posebej v konkretnem primeru. Zakon namreč ne more predvideti prav vsakega primera. Sodišče bo odločilo o zahtevku in pri tem običajno upoštevalo tudi mnenje sodnega izvedenca smučarske stroke. Ta bo moral podati mnenje stroke ali je dejansko stanje na smučišču v nekem trenutku zahtevalo dodatno označbo upoštevaje vremenske razmere, stanje na smučišču ipd. Prav tako, ali je smučar prispeval k nastanku škode.
 
Možno je, da se ugotovi, da sta tako upravljalec smučišča kot tudi smučar prispevala k škodljivi posledici. V tem primeru govorimo o deljeni odgovornosti med smučarjem in upravljalcem smučišča. Takrat bo smučarju pripadala ustrezno znižana odškodnina. V takšnem primeru odškodnino še vedno plača upravljalec, vendar bo smučar plačal tudi del sodnih in odvetniških stroškov saj ni v celoti uspel z zahtevkom.