Na vrh

Odpoved potovanja

Datum objave: 
01.12.2015
 
Turistične agencije vse bolj oglašujejo novoletne turistične aranžmaje in se pri svoji ponudbi usmerjajo večinoma na mlade, željne zabave in novih dogodivščin. Kadar pa se odločamo za takšna potovanja, je važno da poznamo svoje pravice in prav zato se tokrat posvečamo prav tej tematiki.
 
Kot za vsaka druga potovanja tudi tukaj velja, da ni važna samo cena, ampak tudi dober glas ponudnika turistične storitve. Splača se najprej pozanimati o agenciji, povprašati prijatelje in na spletu poizvedet o ocenah ponudnika, ki jih podajo predhodni koristniki storitev. Ko se pa enkrat odločimo, je važno, da se ne prenaglimo in preberemo tudi splošne pogoje poslovanja, ki lahko skrivajo dodatne razlike med ponudniki, sploh kar se tiče odstopnin in rizika odpovedi.
 

 
Riziko odpovedi je zavarovanje, ki krije stroške odpovedi turističnega potovanja ali letalske vozovnice zavarovanca v določenih primerih, ko se potovanja ne moremo udeležiti. Če se takšno zavarovanje sklene oz. je vključeno v ceno, mora agencija povrniti vrednost aranžmaja. Zavarovalnice med razloge, ki so pogosto vzrok odpovedi aranžmaja večinoma navajajo nezgodo, smrt ali nepričakovano poslabšanje zdravstvenega stanja, ki onemogoča potovanje, potem tudi nosečnost ali poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca. V vsakem primeru pa tukaj veljajo splošni pogoji tovrstnega zavarovanja posamezne zavarovalnice. Takšno zavarovanje se sklene pri turistični agenciji, pri kateri se rezervira turistični aranžma. Lahko je tudi že vključeno v ceno aranžmaja. Veljati pa začne z dnem sklenitve zavarovanja in preneha z dnem odhoda na potovanje.
 
Pri odstopnini pa ne gre za zavarovanje, ampak gre za odpoved potovanja brez prej omenjenih opravičljivih razlogov. Odstopnino opredi vsaka turistična agencija po svoje in je večinoma višja bolj kot se približuje čas odhoda potovanja. Recimo 21 do 15 dni pred odhodom 30% cene aranžmaja, 7 do 1 dan pred odhodom pa že 80% cene aranžmaja.
 
V obeh primerih odpovedi potovanja, agencije zaračunajo še administrativne stroške, ki so večinoma visoki 15 ali 20 evrov. Šlo bi naj za dejanske stroške, ki agencijam nastanejo zaradi administracije.