Na vrh

Osebna izkaznica

Zavod PIP je neprofiten zavod zasebnega prava za opravljanje dejavnosti s področja pravnega svetovanja in pravne pomoči, informiranja o Evropski uniji ter razvoja nevladnih organizacij. Značilnosti delovanja zavoda pri izvajanju svetovalnih, izobraževalnih in podpornih storitev se odražajo v strokovnosti in neodvisnosti.

OSNOVNI PODATKI

Polni naziv: Zavod PIP - Pravni in informacijski center Maribor
Skrajšani naziv: Zavod PIP
Sedež: Gosposvetska cesta 83, 2000 Maribor
Davčna številka: 41966309
Matična številka: 1873474
Transakcijski račun: SI56 6100 0000 9562 025 (Delavska hranilnica d.d., Ljubljana)
Ustanovitelj: Študentska organizacija Univerze v Mariboru
Datum ustanovitve: 5.11.2003
Direktor: Bojan Golčar
Svet zavoda: dr. Tomaž Keresteš (predsednik sveta in predstavnik zainteresirane javnosti)
Miran Vrbanić (predstavnik zaposlenih)
Pia Mernik, Drago Žura, Žiga Pirš (predstavniki ustanovitelja)

 

POSLANSTVO

Zavod spodbuja in skrbi za razvoj pravne misli in iskanje naprednejših, bolj demokratičnih in humanih rešitev. S svojim delom poskuša prispevati k utrditvi pravne varnosti posameznika in nevladnih organizacij ter k boljši osveščenosti o njihovih pravicah in dolžnostih. Ob tem mu je glavno vodilo varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter zavzemanje za pravno in socialno državo. Prizadeva si za krepitev civilnega dialoga v družbi, tako da ozavešča ljudi in organizacije o aktualnih procesih v družbi in spodbuja njihovo vključevanje v le-te.

 

VIZIJA

V zavodu si prizadevamo postati nepogrešljiv element pravne varnosti in razvijalec skupnosti s podpornim okoljem za posameznike in nevladne organizacije ter omogočati naše storitve vsem, ki jih potrebujejo.

 

VREDNOTE

Delo zavoda temelji na visokih strokovnih kriterijih, ki jih zaposleni pridobivajo s stalnim izobraževanjem na svojem delovnem področju ter s pridobivanjem tudi neformalnih delovnih izkušenj. Pri svojem delu spoštujemo vse zajamčene človekove pravice in svoboščine ter pravice, ki gredo posameznikom v skladu z načelom poštenja in pravičnosti ob spoštovanju načela neodvisnosti in nepristranskosti.