Na vrh

Plačilo dohodnine pri delu v tujini

Datum objave: 
20.10.2015
 
Številni naši državljani, ki si vsakodnevni kruh služijo pri naših severnih sosedih prejemajo odločbe o dohodnini, ob čemer so le redki lahko srečni, saj se večina odločb glasi na plačilo davka na dohodek oz. dohodnine. Kateri državi in koliko davka je pravzaprav treba plačati?
 
Pri tem sta pereči dve vprašanji. Prvo je vprašanje davčnega rezidentstva, drugo pa vprašanje višine plačila dohodnine. Rezidenti Slovenije so zavezani za plačilo dohodnine po t.i. »načelu obdavčitve po svetovnem dohodku«, kar pomeni, da so obdavčeni z dohodnino za vse dohodke, ki so jih dosegli v in izven Slovenije. V kolikor ne želijo biti rezidenti Slovenije, in se večinoma tudi odselijo v tujino, pa morajo pri Finančni upravi Republike Slovenije vložiti vlogo za ugotavljanje rezidentskega statusa, saj lahko navedene spremenjene okoliščine vplivajo na rezidentski status posameznikov za davčne namene. Za presojo statusa se upošteva več dejavnikov, na tem mestu izpostavljamo dva, ki sta med drugimi pomembna za presojo:
  • običajno bivališče ali središče osebnih (družina) in ekonomskih interesov v Sloveniji,
  • ali smo bili, v kateremkoli času v davčnem letu, prisotni v Sloveniji več kot 183 dni.
 

 
Odjava stalnega prebivališča v Sloveniji nujno ne pomeni, da postanemo nerezident Slovenije, če hkrati ne prekinemo vseh ostalih pomembnih rezidenčnih vezi s Slovenijo.
 
V kolikor ne gre za vprašanje nerezidentstva in tako posamezniki živijo v Sloveniji pa je pomembna tudi višina zahtevanega plačila dohodnine. Če ima Slovenija s tujo državo sklenjen dvostranski sporazum o izogibanju dvojnega obdavčevanja (npr. z Avstrijo ima, in to od leta 1998), se pri odpravi dvojnega obdavčevanja upoštevajo določbe sporazuma in ne Zakona o dohodnini. Sporazum določa metode odprave dvojne obdavčitve, in sicer se uporablja t.i. metoda navadnega odbitka. To pomeni, da se davek v Sloveniji zmanjša le za znesek davka, plačanega v državi vira (npr. v Avstriji). Če smo kot zavezanec v tujini plačali davek po nižji stopnji, je treba razliko do stopnje, ki bi se uporabila pri obdavčitvi dohodka, če bi bil ta obdavčen le v Sloveniji, doplačati.
 
Ker so ti zneski lahko zelo visoki in za posameznike predstavljajo veliko finančno obremenitev, je vredno razmisliti kako se izogniti visokemu doplačilu dohodnine pri letni odmeri dohodnine. Doplačilo se lahko opravi z medletno napovedjo za odmero akontacije dohodnine oziroma pri poračunu dohodnine na letni ravni. Poračun je enkratni znesek. V izogib večjim zneskom odmere oziroma poračuna dohodnine na letni ravni, je možno oddati medletno napoved za odmero akontacije dohodnine s čimer zagotovimo redno plačevanje dohodnine v Sloveniji že med davčnim letom na obroke.