Na vrh

Pogovori se z menoj 2019

Obdobje izvajanja: 
26. september 2019
Vloga Zavoda PIP: 
Vodja projekta
Opis: 

Zavod PIP je v podravskem okolju od leta 2007 prisoten kot informacijska točka Evropske unije Europe Direct Maribor, od leta 2009 tudi v pomurju kot informacijska točka Europe Direct Murska Sobota. Od samega začetka smo obeleževali evropski dan jezikov, sam koncept dogodka "Pogovori se z menoj" smo pa postopoma nadgrajevali v obliko, ki jo ima danes. Prvotno je dogodek vključeval manjše število Erasmus študentov, ki so imeli na majicah napisane svoje materne jezike, v katerih so se pogovarjali z mimoidočimi. Da pa bi dogodek lahko postal prepoznaven, smo se prihodnje leto dogovorili za sodelovanje z mariborskimi srednjimi šolami in tako vključili večje število dijakov. Letos je 26. septembra 2019 tako potekala že deveta izvedba dogodka v sodelovanju z osmimi srednjimi šolami iz treh krajev, in sicer Prve gimnazija Maribor, III. gimnazije Maribor, Škofijske gimnazije AMS, Srednje ekonomske šole Maribor,, Gimnazije Ptuj, Ekonomske šole Šolskega centra Ptuj in Srednje šole Slovenska Bistrica. Sodelovalo je več kot 200 dijakov, vsako leto pa sodeluje od 200 do 350 dijakov.

Na pobudo Sveta Evrope že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov. Namen evropskega dneva jezikov je splošno javnost ozaveščati o jezikih, ki se v Evropi uporabljajo, spodbuditi kulturno in jezikovno različnost ter učenje jezikov skozi vse življenje. Večjezičnost je eno od temeljnih načel Evropske unije, zapisano v prvi uredbi Sveta iz leta 1958 in vključeno v Listino EU o temeljnih pravicah. Evropska komisija s svojo jezikovno politiko spodbuja večjezičnost in se zavzema  za to, da bi vsak državljan EU poleg maternega, znal vsaj dva tuja jezika. »Z vsakim novim jezikom, ki ga govoriš, živiš novo življenje.  Če govoriš samo en jezik, živiš samo enkrat.« Češki pregovor je eden od sloganov evropskega dneva jezikov. Namreč z razumevanjem in uporabo več jezikov  lahko  državljani bolje razvijajo svoje zmogljivosti na zasebnem in poklicnem področju. Znanje jezikov je bistveno tudi za enakost in vključevanje. Glede  na čedalje  večjo  mobilnost,  globalizacijo  gospodarstva  in spreminjajoča se gospodarska gibanja, je potreba po učenju jezikov in razvoju večjezičnega in medkulturnega izobraževanja  izrazitejša  kot kdaj prej.

Evropska unija ne bi mogla delovati brez sporazumevanja, tako je naloga sodelujočih dijakov, da osveščajo občane in druge mimoidoče v svojem kraju o pomembnosti znanja tujih jezikov in to na zelo preprost način- s pogovorom. Od tod ime dogodka »Pogovori se z menoj«. Ravno v preprsoti dogodka vidimo njegovo izvirnost, uporabiti znanje, ki ga dijaki pridobijo v šoli in to znanje uporabiti v praksi s pogovorom z mimoidočimi. Dijaki so tako bili med 10. in 14. uro na voljo mimoidočim, da se z njimi pogovorijo v tujem jeziku, ki so ga imeli navedenega na prepoznavnih rumenih majicah. Občani so imeli možnost osvežiti svoje  znanje  tujih jezikov,  hkrati pa so  imeli dijaki pripravljena  vprašanja  in odgovore in osnovne pojme jezikov, ki jih predstavljajo, da četudi kak občan reče, da  ne govori tega jezika,  ga lahko kaj naučijo. Vsi pričakujejo, da imajo dijaki kakšno promocijo ali celo  kaj prodajajo in vsi so nato pozitivno presenečeni, da vse kar si dijaki želijo, je  pogovor.

Ciljne skupine dogodka so številne, prvo so to učitelji po srednjih šolah, s katerimi vzpostavimo stik in jih navdušimo za idejo, nato so to dijaki, ki se že učijo tuje jezike in skozi dogodek spoznajo praktični pomen sporazumevanja v tujem jeziku, nato so tu številni mediji, kjer imamo vsakoletni intervju na Radiu Si (http://radiosi.eu/shows/mozaik/article/Evropski-teden-mobilnosti/) in RTV Sloveniji (http://4d.rtvslo.sifarhiv/prispevki-in-izjave-tv-porocila/174428291), nenazadnje   pa  je   tukaj  splošna javnost, ki je najštevilčnejša ciljna skupina dogodka. Naloga dijakov je namreč, da sicer uživajo v sodelovanju v dogodku, z učitelji pa se dogovorimo, da naj vsak dijak nagovori vsaj eno osebo na uro, posledično je to za letos pomenilo, da smo z akcijo nagovorili vsaj 1000 ljudi. številka, ki smo jo, glede na lepo toplo in sončno vreme, zagotovo presegli.

Z dogodkom dosegama vse osnovne cilje evropskega dneva jezikov kot jih razume Svet Evrope:

•  Opozarjanje javnosti na pomen jezikovnega izobraževanja in medkulturnega razumevanja, s tem ko dogodek izvajajo dijaki, ki se tuje jezike sedaj učijo in tako v ljudeh spodbudijo iskrico kaj pomeni znati tuj jezik, katere možnosti ti odpre. Njihovo sporočilo je, da nikoli nismo prestari, da se lotimo novega jezika. Ker pa se z velikim veseljem pogovarjajo tudi turisti z dijaki, so tudi dijaki tisti, ki se kaj naučijo od naravnih govorcev.

• Zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati, s tem ko osveščamo javnost o pomenu evropskega dneva jezikov in omogočamo pogovore v teh tujih jezikih. Sicer imamo omejeno na pogovore v angleščini, nemščini, španščini, francoščini in italijanščini, saj so to jeziki, ki se jih dijaki učijo v srednjih šolah. Seveda pa ni nič narobe, če pogovor ostane tudi v slovenščini, še posebej v pogovoru s turisti.

•  Spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in izven nje, za potrebe študija, poklicnega dela, povečevanja mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo, s tem ko lahko dijaki tudi izven šole uporabijo svoje znanje tujega jezika in se v času dogodka lahko pogovorijo z drugimi  mladimi,  študenti,  Erasmus študenti,  starejšimi, turisti,  itn. S pogovorom spoznajo  njihove zgodbe.

Dogodek je bil vključen tudi v program  festivala  Mladi  Maribor  in  priglašen  Svetu  Evrope.

Letos so sodelovali dijaki in dijakinje Tretja Gimnazija MariborSrednja ekonomska šola in gimnazija MariborSrednja trgovska šola MariborSrednja šola Slovenska BistricaGimnazija Ptuj in Šolski center Ptuj – Ekonomska šola

 

Rezultati: 
  • Opozarjanje javnosti na pomen jezikovnega izobraževanja in medkulturnega razumevanja, s tem ko dogodek izvajajo dijaki, ki se tuje jezike sedaj učijo in tako v ljudeh spodbudijo iskrico kaj pomeni znati tuj jezik, katere možnosti ti odpre. Njihovo sporočilo je, da nikoli nismo prestari, da se lotimo novega jezika. Ker pa se z velikim veseljem pogovarjajo tudi turisti z dijaki, so tudi dijaki tisti, ki se kaj naučijo od naravnih govorcev.
  • Zavzemanje za bogato jezikovno in kulturno raznolikost v Evropi, ki jo je treba ohraniti in spodbujati, s tem ko osveščamo javnost o pomenu evropskega dneva jezikov in omogočamo pogovore v teh tujih jezikih. Sicer imamo omejeno na pogovore v angleščini, nemščini, španščini, francoščini in italijanščini, saj so to jeziki, ki se jih dijaki učijo v srednjih šolah. Seveda pa ni nič narobe, če pogovor ostane tudi v slovenščini, še posebej v pogovoru s turisti.
  • Spodbujanje vseživljenjskega učenja jezikov v šoli in izven nje, za potrebe študija, poklicnega dela, povečevanja mobilnosti ali za zabavo in izmenjavo, s tem ko lahko dijaki tudi izven šole uporabijo svoje znanje tujega jezika in se v času dogodka lahko pogovorijo z drugimi  mladimi,  študenti,  Erasmus študenti,  starejšimi, turisti,  itn. S pogovorom spoznajo  njihove zgodbe.