Na vrh

Nakup rabljenega avtomobila

Datum objave: 
21.07.2015

 

Ko kupujemo rabljeni avtomobil se moramo zavedati svojih pravic. Pri tem je poglavitnega pomena ali kupujemo rabljeni avtomobil od fizične osebe ali ga kupujemo od pravne osebe, torej avtohiše.

Kadar kupujemo rabljeni avtomobil od fizične osebe velja Obligacijski zakonik, ki služi urejanju medsebojnih razmerij med enakovrednimi strankami. Prodajalec je odgovoren za stvarne napake, za katere kupec ni vedel in se tako z njimi ni strinjal. Pomembna oblika stvarne napake je, če avtomobil nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo običajno rabo, torej da ne dela ali ne dela pravilno. Tukaj so pomembne tudi skrite (stvarne) napake, ko kupec prevzame avtomobil in se pokaže, da ima ta kakšno napako, ki je z običajnim pregledom pri prevzemu ni bilo mogoče opaziti. Vendar pozor, določen je rok, prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev, odkar je bil avtomobil izročen, razen če je bil v prodajni pogodbi določen daljši rok.

 

Pravice pri nakupu rabljenega avtomobila

 

Kadar pa kupujemo rabljeni avtomobil od pravne osebe, pa velja poseben predpis - Zakon o varstvu potrošnikov in za ta primer pomemben Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje. Namreč, čeprav gre za rabljeni avtomobil, nam vseeno pripada garancija za obdobje najmanj enega meseca. Te pravice pa kupec nima ko kupuje od fizične osebe. Zraven garancije, zakonodaja tukaj prav tako pozna stvarne napake, vendar je določen daljši rok, in sicer prodajalec ne odgovarja za stvarne napake, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bil avtomobil izročen. Pri čemur se šteje, da je napaka na avtomobilu obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. Naslednjih šest mesecev, pa bo kupec moral to domnevo dokazovati.

Ne glede na to kdo je prodajalec, pa mora kupec v praksi biti previden pri pogodbenem določilu »videno-kupljeno«. V kolikor to ni podrobneje opredeljeno, bi lahko kasneje nastal spor s katerimi stvarnimi napakami se je kupec strinjal.