Na vrh

Avtorska in podjemna pogodba

Datum objave: 
07.03.2017
 
Plačilo za delo iz delovnega razmerja je sicer najpogostejše, zlasti v zadnjem času pa je v praksi mnogokrat uporabljeno plačilo po avtorski in tudi podjemni pogodbi.
 
Podjemna pogodba oz. pogodba o delu se uporablja za posle, kot je izdelava ali popravilo stvari, kakšno telesno ali umsko delo, pri čemer se naročnik zavezuje, da bo opravljeno delo oz. storitev plačal. S pogodbo o naročilu avtorskega dela, v praksi uporabljamo izraz avtorska pogodba, se pa avtor zaveže proti plačilu naročnika ustvariti določeno avtorsko delo in ga izročiti naročniku.
 
Ključna je opredelitev ali bo rezultat avtorsko delo
 
Rezultat, ki nastane na podlagi t.i. avtorske pogodbe, mora bti avtorsko delo. Po zakonski opredelitvi je to individualna intelektualna stvaritev, s področja književnosti, znanosti in umetnosti. Za pravilno izbiro pogodbe je potrebna volja pogodbenikov, razumevanje da veljajo različne zakonske določbe za vsako pogodbo in seveda ustrezna opredelitev izdelka, dela ali storitve.
 

 
Zavestna napačna uporaba iz »praktičnih« razlogov
 
Eden poglavitnejših razlogov, da prihaja do celo zavestne uporabe napačne pogodbe je manjša obdavčitev pri avtorski pogodbi. Tako je pri izplačilu po podjemni pogodbi je določen dodaten posebni davek v višini 25 % od bruto izplačila. Še en razlog tiči tudi v želji naročnika da vpliva na rezultat, kar je pri podjemi pogodbi lažje doseči.
 
Opozarjamo še, da je pri obeh pogodbah višina končnega izplačila nižja kadar avtor ali podjemnik ni zaposlen, saj v tem primeru avtor oz. podjemnik nosi dodatno obveznost plačila pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Če je plačilo fizični osebi izvršeno kot plačilo za uporabo avtorskega dela, ki se ne more šteti kot avtorsko delo je kazen izplačevalca dobrih 417 evrov.