Na vrh

Kako se ocenjuje poskusno delo

Datum objave: 
07.09.2018
 
Vse več razpisov za prosta delovna mesta vsebuje informacijo, da bo sklenjena pogodba o zaposlitvi s poskusnim delom. 
 
Možnost določitve poskusnega dela je zakonodajalec določil tako v generalnem Zakonu o delovnih razmerjih kot v specialnem Zakonu o javnih uslužbencih, ki se primarno uporablja za delovna razmerja v javnem sektorju.
 
Gre za poseben pogoj v pogodbi o zaposlitvi oz. obdobje zaposlitve, kjer se preizkusi sposobnost in tudi znanje delavca za opravljanje opredeljenih delovnih nalog. Po končanem obdobju delodajalec oceni ali je delavec uspešno opravil poskusno delo ali ne. V slednjem primeru sledi redna odpoved pogodbe o zaposlitvi. Pomembno je pa vedeti, da lahko delodajalec poda odpoved zaradi neuspešnega poskusnega dela tudi v času trajanja poskusnega dela, ne samo ob njegovem poteku.
 

 
Kako delodajalec oceni uspešnost opravljenega poskusnega dela?
 
Ravno to vprašanje zna biti v praksi srž problema poskusnega dela. Iz vpogleda v sodno prakso je jasno, da se delovno sodišče ob tovrstnih sporih postavi v bran delavca, kadar delodajalci ne uvedejo delavca korektno v delovno mesto ali celo ne določijo načina spremljanja poskusnega dela in ne določijo ciljev oz. predstavijo pričakovanj, na podlagi katerih bi se sploh lahko ocenila uspešnost poskusnega dela.