Na vrh

Najemodajalci (fizične osebe) brez poročanja GURS-u

Datum objave: 
13.02.2018
 
Z uveljavitvijo novega Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin je prenehala obveznost neposrednega poročanja fizičnih oseb o najemnih poslih s stavbami in deli stavb Geodetski upravi RS.
 
GURS je zato ukinil Obrazec za poročanje o najemnem pravnem poslu s 15. januarjem 2018. Najemodajalci fizične osebe so dolžni Geodetski upravi sporočiti le še podatke o sklenjenih najemnih poslih za leto 2017.
 

 
Evidenca trga nepremičnin
 
Osnovni namen evidence trga nepremičnin (ETN) je spremljanje tržnih cen in najemnin nepremičnin zaradi ocenjevanja tržnih vrednosti nepremičnin in zagotavljanja preglednosti slovenskega nepremičninskega trga.
Podatke o najemnih pravnih poslih najemodajalcev fizičnih oseb bo sedaj poslala Finančna uprava, na osnovi podatkov iz napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem. Ta obveznost poročanja Finančni upravi seveda ostaja in je rok 28.2.2018:
Če pa najemodajalec fizična oseba oddaja recimo pravni osebi, pa je sedaj obveznost poročanja pri tovrstnih najemnih poslih prešla na najemojemalca, v tem primeru - pravno osebo.
Globa
 
Kdor teh podatkov v predpisanem roku ni sporočil oziroma je sporočil nepravilne podatke, mu je po predhodno veljavnem zakonu grozila globa. Zakon je določal globo za opustitev pošiljanja podatkov, in sicer se je posameznik kaznoval med 200 in 1.200 evri za tak prekršek; pravne osebe in njihove odgovorne osebe, pa več. Nov zakon ZMVN-1 globe ohranja; ne veljajo pa več za najemodajalca fizično osebo, saj ta več nima obveznosti sporočanja teh podatkov Geodetski upravi RS.