Na vrh

Odvzem vozniškega dovoljenja

Datum objave: 
01.08.2017
 
Varnost v cestnem prometu je zelo pomembna tema našega vsakdana. Zaradi hudih ali pogostih večjih nepravilnosti v prometu nam lahko odvzamejo vozniško dovoljenje. Vendar pa nam zakonodaja v takšnem primeru daje drugo priložnost.
 
Do t.i. odvzema vozniškega dovoljenja pride, če si v roku dveh let s prometnimi prekrški naberemo 18, voznik začetnik pa 7 kazenskih točk ali tudi, če storimo samo en prekršek, ki za sankcijo predvideva takšno število kazenskih točk. V slednjem primeru pride tudi do takojšnjega začasnega odvzema vozniškega dovoljenja.
 

 

Predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja

Včasih se kot zadostna sankcija izkaže že denarna kazen in grožnja, da nam dejansko grozi odvzem vozniškega dovoljenja, morda pa nam je bilo celo že začasno odvzeto. Takrat nam je žal, prepričani smo, da nas je izučilo in si želimo vrnitev dovoljenja. Če nam je bilo dovoljenje takoj odvzeto z enim hudim prekrškom, lahko na sodišče vložimo predlog za vrnitev začasno odvzetega vozniškega dovoljenja, kateremu priložimo zdravniško spričevalo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu. V kolikor bo sodišče presodilo, da vse okoliščine kažejo, da začasni odvzem ni neizogibno potreben za varnost cestnega prometa, bomo dobili dovoljenje nazaj vsaj do pravnomočnega zaključka postopka o prekršku.
»Zadeve glede začasnih odvzemov vozniških dovoljenj, se na sodišču obravnavajo prednostno.«

Predlog za odlog odvzema vozniškega dovoljenja

Kadar pa se sodišče odloči, da nam izpit trajno odvzame, nam izda sklep o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. V tem primeru nam zakonodaja daje drugo priložnost v obliki odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja – odlog odvzema. Tak predlog za odlog moramo vložiti v 15. dneh od pravnomočnosti sklepa o prenehanju veljavnosti in priložiti zdravniško spričevalo. V kolikor sodišče ugodi predlogu in nato v preizkusni dobi, 6 – 24 mesecev, ne storimo hujšega prekrška in če izpolnimo dodatne obveznosti, se sankcija prenehanja veljavnosti (odvzema) vozniškega dovoljenja ne izvrši. To pomeni, da smo obdržali dovoljenje.
»Sodišče nam kot dodatne obveznosti v preizkusni dobi naloži vključitev v program usposabljanja za varno vožnjo ali v katerega od rehabilitacijskih programov oz. oboje.«
Pri presoji o usodi našega izpita sodišče upošteva našo osebnost, življenje pred prekrškom, obnašanje po storjenem prekršku, stopnjo odgovornosti za prekršek in okoliščine, v katerih smo storili prekršek.
 
V dobro vseh udeležencev v cestnem prometu seveda upamo na čim manj takšnih primerov na cesti, ko je potreben odvzem vozniškega dovoljenja.