Na vrh

Pozornost pri sklepanju najemnih pogodb

Datum objave: 
21.08.2018
 
V teh dneh eni študenti zapuščajo svoja stanovanja v kraju študija, drugi, novi študenti, pa prihajajo. Naše uredništvo je prejelo vprašanje kako postopati, če najemodajalec ne bo želel vrniti varščine ko se zapusti stanovanje.
 
Spori med najemodajalci in najemojemalci so ena izmed bolj pogostih tem s katerimi se srečujejo študenti, sploh v prihajajočem času, ko se na novo sklepajo najemne pogodbe za novo študijsko leto ali le-te podaljšujejo. V tem času so tako najbolj problematični odpovedni roki in vračila varščine.
 
Če se je v pogodbi določila varščina in so se hkrati določili pogoji kdaj se ta vrne in kdaj ne (recimo ob morebitnih poškodbah stanovanja), je potrebno pogledati v pogodbo opis stanovanja in predvsem kako je bila opravljena predaja stanovanja.
 
Podroben zapisnik ob predaji stanovanja nam tukaj omogoča primerjavo stanja ali je poškodba obstajala že v času predaje. Hkrati pa je seveda potrebno presoditi ali sploh gre za poškodbo ali gre za posledico normalne uporabe stanovanja.
 
 
Študentom svetujem, naj vedno vztrajajo pri sklenitvi najemne pogodbe. Ta mora biti sklenjena v pisni obliki, da je veljavna. Hkrati se pa morajo zavedati kaj so bistvene sestavine najemne pogodbe, da lahko pazijo pri vsebini opisa stanovanja, določanju plačila najemnine, določanju odpovednih razlogov, načinu predaje ipd.
 
V praksi se nemalokrat zgodi, da najemojemalci preveč zaupajo ustaljeni praksi najemodajalcev in podpišejo pogodbo, ki jim jo najemodajalci predložijo, brez da jo preberejo. Vedno je potrebno prebrati kaj se podpisuje in hkrati prebrano razumeti. Da se pa lahko določila pogodbe pravilno oceni, pa je potrebno poznati pravice in obveznosti tako najemodajalca kot najemojemalca.