Na vrh

Preklic darila zaradi nehvaležnosti

Datum objave: 
03.10.2017
 
Med ljudmi, zlasti v krogu družine, pogosto pride do obdarovanja s premoženjem večje vrednosti. Ljudje podarjamo svojim bližnjim stanovanja, zemljišča, avtomobile in podobno. Dokler med vpletenimi vladajo dobri odnosi, težav ni na vidiku. Če pa se odnosi skrhajo, pride kaj hitro do zapletov.
 
Pogosto se zgodi, da dobi darovalec, zaradi spremenjenih medsebojnih odnosov, kasneje občutek, da mu obdarjenec s svojim ravnanjem izkazuje nehvaležnost. Povod za te občutke so običajno prepiri in žaljenje. Največkrat se to zgodi v družinskem krogu, kjer so odnosi najbolj kompleksni. Darovalce nato zanima ali lahko prekličejo svoje darilo zaradi nehvaležnosti obdarjenca.
 
Preklic darilne pogodbe zaradi hude nehvaležnosti
 
Po obligacijskem zakoniku lahko darovalec prekliče darilno pogodbo zaradi hude nehvaležnosti, če se po njeni sklenitvi obdarjenec proti njemu ali njegovemu bližnjemu obnaša tako, da bi bilo po temeljnih moralnih načelih nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal. Tak preklic darilne pogodbe je mogoč v enem letu od dneva, ko je darovalec zvedel za razlog preklica.
 

 
»Prav vsak prepir ali žalitev gotovo ne bo dovolj za preklic darilne pogodbe.«
 
Zakonodaja nam da odgovora na vprašanje, kako huda nehvaležnost se mora zgoditi, da je preklic darila upravičen. Prav vsak prepir ali žalitev gotovo ne bo dovolj. Sodna praksa v tej zvezi nam pove, da je treba opraviti celovito presojo vseh okoliščin in dejanj med obdarjencem in darovalcem. Pomembno vprašanje je tudi ali je darovalec s svojim ravnanjem kakorkoli celo sam prispeval k nastali situaciji. Na primer zgolj slab odnos med obdarjencem in darovalcem, prepiri na verbalni ravni in žaljenje po aktualni sodni praksi ne utemeljujejo preklica darila.
 
Vnaprej razmislimo o svojih pričakovanjih
 
Nekaj podariti je seveda lepa gesta, vendar imejmo v mislih, da se odnosi spreminjajo in zato raje razmislimo o svojih pričakovanjih do obdarjenca. Razmislimo predvsem ali bi želeli, da ima obdarjenec moje premoženje tudi, če se z menoj več ne strinja o vsem, tudi če me kdaj užali, če ravna drugače kot bi mi želeli, če se začneva prepirati ali če z menoj več ne govori. Pravni standard hude nehvaležnosti za preklic darilne pogodbe namreč teh ravnanj ne zajame in ta standard ni enak osebnemu občutku nehvaležnosti.