Na vrh

Previdno ob najemu stanovanja

Datum objave: 
12.10.2016
 
Najemodajalec in najemnik morata ob vstopu v najemno razmerje urediti svoje medsebojne pravice in obveznosti, sicer lahko hitro pride do neljubih nesoglasij. Zakaj je temu tako in kako se izogniti zapletom?
 
Med najemniki in najemodajalci lahko nastanejo nesoglasja predvsem takrat, ko se ena ali obe stranki ne držita tega, kar je bilo dogovorjeno. Če ponazorimo: najemnik lahko z različnimi dejanji povzroča škodo v stanovanju, najemodajalec želi najemniku zaračunati previsoke stroške ali tiste stroške, za katere se nista dogovorila ali celo samovoljno poviša najemnino ipd.
 
Priporočljivo je, da se najemnik in najemodajalec najprej odprto pogovorita o svojih željah in potrebah. Najemnik naj bo predvsem pozoren na morebitne  poškodbe v stanovanju. Te se naj odpravijo že pred sklenitvijo pogodbe ali pa se zapišejo in fotografirajo. Ob predaji se naj popišejo tudi števci. Na drugi strani naj najemodajalec pridobi od najemnika čim več informacij npr. ali je študent, ali je zaposlen, ali želi bivati v živalmi ipd. Najemnik in najemodajalec naj oblikujeta jasne dogovore in takšne, ki bodo ustrezali obema npr. o višini najemnine, načinu plačevanja stroškov, tudi o tem kdo nosi strošek vplačil v rezervni sklada ipd.  Vse te dogovore pa je nato potrebno vnesti v pisno najemno pogodbo.
 

 
Ni dovolj, da se stranki le ustno dogovorita, ampak morata skleniti pisno pogodbo. Že sam zakon določa, da mora biti pogodba sklenjena v pisni obliki. Pogodba bo lahko sicer veljavno sklenjena tudi, če bo sklenjena zgolj ustno, če se bo hkrati tudi dejansko izvrševala. Vendar pa ustna pogodba ni priporočljiva iz čisto praktičnih razlogov. Stranki v tem primeru nimata ''črno na belem'' zapisano, kar sta se dogovorili in je tako več manevrskega prostora za razna izmišljevanja kaj in kako sta se nekaj dogovorili.
 
Pogodbo lahko najemodajalec in najemnik sestavita sama, vendar je praviloma bolj preprosto in varno, če jima pomaga pravnik. Ta  bo vedel kaj je nujno vključiti v pogodbo in tudi kaj je priporočljivo vključiti. Pogodba oz. dobra pogodba je osnova za dobre odnose v najemnem razmerju.
 
Nesoglasja so seveda vedno možna in jih najprej poskušajmo rešiti na miren, sporazumen način. Vedno žal to ne uspe in je potrebno sodno varstvo. Je pa dejstvo, da bo vsako nesoglasje veliko lažje reševati, če imamo v rokah pisno pogodbo, kot če smo sklenili le ustne dogovore. V tem primeru zgolj ustnih dogovorov nas lahko čaka dolgotrajno dokazovanje, da smo pogodbo sploh skleniti in kakšni so bili naši dogovori. To pa predstavlja tudi finančno breme.
 
Pisna pogodba je torej boljša rešitev, seveda pa je nadalje potrebno, da se najemnik in najemodajalec zapisanega tudi držita in na ta način ohranjata dober medsebojni odnos.