Na vrh

Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Datum objave: 
20.12.2016
 
Z vstopom v Evropsko unijo je Slovenija začela izvajati sistem vzajemnega priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev. Če se želite zaposliti v drugi državi EU za opravljanje reguliranega poklica, boste morali pridobiti uradno priznanje svojih poklicnih kvalifikacij.
 
O reguliranem poklicu govorimo takrat, kadar ga lahko opravljamo samo z določeno izobrazbo, opravljenim posebnim izpitom ali registracijo pri poklicnem združenju. Kateri poklici so regulirani in kateri ne je najlažje preveriti v zbirki reguliranih poklicev preko spleta.
 
Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij je odvisen od dejstva ali se želimo v tuji državi stalno naseliti in opravljati svoj poklic - v tem primeru potrebujemo priznanje kvalifikacij. V kolikor pa gre zgolj za začasno opravljanje storitve je dovolj predložiti samo predhodno pisno prijavo, razen kadar je opravljanje poklica povezano s tveganji za javno zdravje ali varnost. Takrat se v drugi državi vseeno lahko odločijo za predhodno preverjanje poklicnih kvalifikacij.
 

 
Postopka priznavanja se lotimo tako, da pri pristojnem organu posamezne države najprej ugotovimo, katere dokumente je potrebno predložiti. Lahko se namreč zgodi da poklic, ki bi ga želeli opravljali v tujini, pri nas ni reguliran in je tako dokazila težje pridobiti. Takrat se običajno dokazuje čas opravljanja poklica pri nas. Zato je ključno, da se pri pristojnem organu najprej dobro informiramo.
 
V Sloveniji imamo kontaktno točko za priznavanje poklicnih kvalifikacij, dostopno preko www.reguliranipoklici.si – to je odlično vstopno mesto za tovrstne informacije. Po informacije pa se lahko zainteresirani obrnejo tudi na informacijske točke Europe Direct.