Na vrh

Šoloobvezni otroci ob preselitvi v drugo državo

Datum objave: 
22.11.2016
 
Če se boste preselili v drugo državo EU s šoloobveznimi otroki, se je dobro pozanimati o tem, kako bo z njihovim šolanjem. Kakšen šolski sistem imajo v novi državi in kakšni so vpisni pogoji za otroke, ki niso državljani te države? Kako bo otrokom šlo v šoli, če (še) ne znajo jezika?
 
Otroci, ki so državljani EU, imajo pravico obiskovati šolo v vsaki državi EU pod enakimi pogoji kot otroci, ki so državljani tiste države. Starši imajo pravico zahtevati, da se njihovega otroka razporedi v razred, ki ustreza tako njegovi starosti in je po zahtevnosti enakovreden razredu v matični državi, in sicer ne glede na otrokovo znanje jezika. Če se starš oz. starši preselijo zaradi zaposlitve, imajo njihovi otroci po zakonodaji EU pravico do brezplačnega dopolnilnega jezikovnega pouka v tej državi, da bi se tako laže prilagodili novemu šolskemu sistemu.
 

 
Seveda se je treba zavedati, da se morda šolski sistem v novi državi zelo razlikuje od domačega. V nekaterih državah se morajo otroci že zelo zgodaj odločiti za splošno ali poklicno smer. Prav zaradi tega v Evropski uniji ni samodejnega priznavanja šolskih spričeval. Ponekod je potrebno zaprositi državne organe, da priznajo šolsko spričevalo, preden se lahko otroka vpiše v krajevno šolo.