Na vrh

Sporazum ali tožba - Razveza zakonske zveze

Datum objave: 
10.01.2017
 
Po zadnjih statističnih podatkih, se v Pomurju na vsako tretjo sklenjeno zakonsko zvezo, zgodi ena razveza. Podobna statistika velja za Slovenijo, pri čemer pa se v širši Evropski uniji že na približno vsako drugo sklenjeno zakonsko zvezo, zgodi ena razveza. Kadar pride do odločitve za razvezo, se znajdemo pred številnimi vprašanji.
 
Za začetek pojasnimo kdaj oz. kako vse zakonska zveza preneha. To se zgodi s smrtjo enega zakonca, z razglasitvijo enega zakonca za mrtvega in z razvezo zakonske zveze. Če se osredotočimo na razvezo zakonske zveze, pa zakon tukaj pozna  predlog za sporazumno razvezo in tožbo za razvezo zakonske zveze.
 
V kolikor se eden od partnerjev z razvezo ne strinja, to pomeni le, da razveza ne bo dosežena s sporazumom, pač pa bo za to potrebno vložiti tožbo. Tako kot zakon določa pogoje za sklenitev zakonske zveze, jih postavlja tudi za razvezo, le da je pogoj za razvezo po naši zakonodaji samo eden in sicer nevzdržnost zakonske zveze. To stranke običajno utemeljijo s čustveno odtujenostjo, fizično ločenostjo, nepovezanostjo, različnimi življenjskimi cilji in žal tudi s fizičnim nasiljem.
 

 
Pri razvezi se pojavi tudi vprašanje otrok. Situacija je nekoliko drugačna če gre za mladoletne ali polnoletne otroke. Mladoletni otroci so v dani situaciji najpogosteje dodeljeni v vzgojo, varstvo in preživljanje enemu od staršev, drugega starša pa se zaveže k plačevanju preživnine in se uredi stike.
 
Za polnoletne otroke to seveda ni predvideno. So pa starši kljub temu dolžni zanje skrbeti in jim finančno pomagati in sicer najkasneje do 26. leta starosti, vendar zgolj če se redno šolajo. Pri čemer redno šolanje vključuje tudi, če se otrok redno šola kot vpisan na izredni študij in v skladu s sodno prakso, tudi če se npr. udeležuje maturitetnega tečaja.
 
Za uspešno sporazumno razvezo se zakonca morata sporazumeti oz. dogovoriti o vseh skupnih zadevah, to je:
  • o varstvu, vzgoji in preživljanju morebitnih skupnih mladoletnih otrok ter o stikih;
  • o razdelitvi morebitnega skupnega premoženja;
  • o tem kdo ostane, postane najemnik morebitnega skupnega stanovanja;
  • in o morebitnem preživljanju zakonca, ki nima sredstev za življenje in brez svoje krivde ni zaposlen.