Na vrh

Težave z rokom pri prodaji nepremičnine

Datum objave: 
03.07.2018
 
Ko se zalomi pri prodaji nepremičnine, marsikdaj ne vemo kako naprej. Naše uredništvo je prejelo vprašanje kako postopati, ko kupec kupnine ne poravna oz. je ne poravna pravi čas.
 
Pravni vidik problematike je glede na vprašanje lahko raznolik, je pa omejen na primere ko rok plačila pogodbe je ali ni določen ali pa narava roka ni jasna. Hkrati pa je odgovor povezan z vprašanjem veljavnosti prodajne pogodbe v teh primerih.
 

Če se je v pogodbi določil rok za plačilo kupnine in se je hkrati določilo, da se bo pogodba štela za razvezano, če ne bo izpolnjena v tem določenem roku, potem je rok plačila bistvena sestavina pogodbe. V takšnem primeru, če kupec ne poravna kupnine v danem roku, je pogodba razvezana po samem zakonu in dodatna aktivnost s strani prodajalca ni potrebna.
 
V kolikor je pa ohranitev pogodbe v prodajalčevem interesu, jo lahko ohrani v veljavi, če po preteku roka nemudoma obvesti kupca, da zahteva njeno izpolnitev oz. plačilo kupnine. Če je prodajalec tako zahteval izpolnitev pogodbe po izteku roka, pa je v primernem roku tudi sedaj ni dobil, ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe.
 
Drugačen pa je primer ko rok ni bistvena sestavina pogodbe oz. ni jasno ali je bistvena sestavina pogodbe.
 
Kadar ni jasno ali rok je bistvena sestavina pogodbe, se presoja narava roka in je odločilno ali ima izpolnitev z zamudo za prodajalca še kakšen smisel. 
 
Ko pa rok ni določen kot bistvena sestavina pogodbe, pa kupec obdrži pravico, da tudi po izteku roka veljavno izpolni svojo obveznost. 
 
Pri sklepanju tovrstnih pogodb se tako vedno predlaga, da se pred sklenitvijo pogodbe pozanimate o pomenu določb in možnostih, ki jih zakonodaja omogoča. Prodaja nepremičnine se praviloma ne zgodi velikokrat v življenju, zato je pravilno da veste kaj podpisujete.