Na vrh

Zahtevek za plačilo parkirnine na Hrvaškem

Datum objave: 
04.04.2017
 
Če ste v preteklih letih parkirali na Hrvaškem in niste plačali parkirnine ste lahko med tistimi, ki so ali bodo prejeli obvestilo o neplačani parkirnini s pozivom k plačilu.
 
Obvestila delujejo sumljivo saj so brez podpisa, poslana brez dokazljivega načina vročanja, znesek je precej višji od parkirnine, brez specifikacije kaj vse zajema, za nameček pa jih pošilja družba iz Londona. Vendar kot vse kaže ima družba EPC iz Londona pooblastilo za pošiljanje takšnih obvestil s številnimi upravljavci parkirišč po celi Evropi. Seznam le-teh je razviden z njihove spletne strani, ki je prevedena celo v slovenščino.
 
Tuja družba razpolaga z osebnimi podatki naših državljanov
 
Kot je znano je v teh primerih tuja družba pridobila podatke preko zunanjega vira – slovenske odvetniške družbe. Slovenski odvetniki imajo namreč po Zakonu o odvetništvu možnost pridobivati osebne podatke naših državljanov, vendar je ta praksa po mnenju Informacijske pooblaščenke sporna, kadar odvetniki zgolj posredujejo te podatke naprej.
»Obrazec za prijavo kršitve varstva osebnih podatkov je dostopen na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.«
V primerih sporne pridobitve osebnih podatkov je treba podati prijavo kršitve varstva osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu. Po našem mnenju bi z zakonodajo in nadzorom morali storiti več za zaščito osebnih podatkov državljanov, četudi gre za pridobivanje podatkov s strani pooblaščenih oseb.
 

 
Kaj storiti? Se pritožiti ali plačati?
 
Pritožba ni smiselna takrat, kadar upravljalec parkirišča razpolaga z ustreznimi dokazi o nepravilnem parkiranju oz. neplačilu parkirnine. Vendar če se odločimo plačati, treba plačati zgolj tisto kar smo dolžni. O točnem znesku našega dolga se pozanimajmo neposredno pri upravljalcu parkirišča.
 
»Plačajmo zgolj tisto kar smo dolžni. O ceni parkiranja se lahko pozanimamo tudi s pomočjo interneta.«
Druga možnost je, da poiščemo podatke upravljalca parkirišča in na njihov TRR nakažemo znesek dnevne parkirne karte za cono, kjer smo parkirali in k znesku prištejemo še zamudne obresti. Nato upravljalca o plačilu obvestimo in se pri njih pozanimamo, če imamo po tem plačilu pri njih še kak dolg.