Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

07.02.2017

Shranjevanje oporok

Pred časom so mediji poročali o tem, da so okrajna sodišča založila 945 oporok. Po tej aferi so zdaj v Centralni register oporok vpisane vse do zdaj še nevpisane nerazglašene oporoke, ki so bile sestavljene ali hranjene na sodiščih. Za naprej je torej stanje urejeno. Vseeno pa se marsikdo sprašuje, kakšno pot ubrati, če se odločimo sestaviti oporoko in kje bo podatek o naši oporoki shranjen. Oporoko sestavimo takrat, kadar želimo, da se naše premoženje po smrti razdeli drugače od zakonsko predvidene delitve.

Več
10.01.2017

Sporazum ali tožba - Razveza zakonske zveze

Po zadnjih statističnih podatkih, se v Pomurju na vsako tretjo sklenjeno zakonsko zvezo, zgodi ena razveza. Podobna statistika velja za Slovenijo, pri čemer pa se v širši Evropski uniji že na približno vsako drugo sklenjeno zakonsko zvezo, zgodi ena razveza. Kadar pride do odločitve za razvezo, se znajdemo pred številnimi vprašanji. Za začetek pojasnimo kdaj oz. kako vse zakonska zveza preneha. To se zgodi s smrtjo enega zakonca, z razglasitvijo enega zakonca za mrtvega in z razvezo zakonske zveze.

Več
20.12.2016

Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Z vstopom v Evropsko unijo je Slovenija začela izvajati sistem vzajemnega priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev. Če se želite zaposliti v drugi državi EU za opravljanje reguliranega poklica, boste morali pridobiti uradno priznanje svojih poklicnih kvalifikacij. O reguliranem poklicu govorimo takrat, kadar ga lahko opravljamo samo z določeno izobrazbo, opravljenim posebnim izpitom ali registracijo pri poklicnem združenju.

Več
06.12.2016

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Počitnikovanje v tujini načrtujemo, ne pa tudi bolezni ali poškodb, ki nas žal lahko doletijo tudi tam. Tema tokratnega prispevka so nenačrtovano zdravstvene storitve v Evropski uniji, kadar torej nenadoma zbolimo oz. se poškodujemo. Na splošno je znano, da smo v Evropski uniji upravičeni do nekaterih zdravstvenih storitev.

Več
22.11.2016

Šoloobvezni otroci ob preselitvi v drugo državo

Če se boste preselili v drugo državo EU s šoloobveznimi otroki, se je dobro pozanimati o tem, kako bo z njihovim šolanjem. Kakšen šolski sistem imajo v novi državi in kakšni so vpisni pogoji za otroke, ki niso državljani te države? Kako bo otrokom šlo v šoli, če (še) ne znajo jezika? Otroci, ki so državljani EU, imajo pravico obiskovati šolo v vsaki državi EU pod enakimi pogoji kot otroci, ki so državljani tiste države.

Več
08.11.2016

Čezmejno dedovanje

Zapuščinski postopki povečini niso najbolj prijetni. Poleg nevednosti o željah drugih dedičev, nas obremenjuje postopek, ki ga ljudje v glavnem ne poznamo. Neznanke so toliko večje, kadar gre za dedovanje po kom iz tujine. Ljudje, ki dedujejo premoženje iz drugih držav se soočijo z dvema vprašanjema, in sicer: v kateri državi EU bo zapuščinska obravnava in pravo katere države bo urejalo prehod zapuščine na dediče, torej po katerih pravilih se bo presojalo npr.

Več
26.10.2016

Partnerska zveza v Evropski uniji

Zveza ljudi ima različne oblike, lahko gre za sklenitev zakonske zveze, registracijo partnerske skupnosti ali preprosto skupno življenje. Ne glede na obliko pa vse države Evropske unij ne priznavajo vseh oblik. Hkrati pa večina prebivalstva še ne pozna registrirane partnerske skupnosti. Nacionalni predpisi in praksa v zvezi z zakonsko zvezo se po posameznih državah razlikuje. Razlike so zlasti glede pravic in dolžnosti zakoncev, npr.

Več

Strani