Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

09.01.2018

Kadar prekrškovni organ izda plačilni nalog ali pisno odločbo, to stori po hitrem postopku. Slednje pomeni da sam ugotavlja dejstva in zbira dokaze potrebne za odločitev. Kdaj se lahko vodi hitri postopek je zakonsko določeno. V drugih primerih prekrškovni organ vloži obdolžilni predlog na sodišče in bo šlo za redni sodni postopek. Ne glede na vrsto postopka, je oseba vedno seznanjena s pravnim poukom in pravnimi sredstvi, ki so ji na voljo za vložitev zoper odločbo o prekršku.
04.12.2017

Kadar želimo prodati svoj rabljen avtomobil, smo na eni strani soočeni z odločitvijo ali ga prepustiti za manjši znesek trgovcu ob nakupu novega avtomobila oziroma v komisijsko prodajo ali pa ga na drugi strani, v upanju za višji znesek, poskusiti sami prodati. Najprej je zagotovo potrebno pripraviti spletni oglas, ki mora biti privlačen tako po opisu, po kvalitetnih fotografijah in seveda s ceno. Ko se kupec najde, si ta želi predmet prodaje, torej avtomobil, ogledati.

07.11.2017

Kupec je kupil rabljen avtomobil z manjkajočimi deli, ki jih je prodajalec fizična oseba zamolčal oziroma zakril. Kaj lahko stori iz pogodbenega vidika? Ko se kupuje rabljeni avtomobil je velikega pomena ali se ta kupuje od fizične osebe ali od podjetja, torej avtohiše. Kadar se kupuje rabljeni avtomobil od fizične osebe velja Obligacijski zakonik, ki služi urejanju medsebojnih razmerij med enakovrednimi strankami.

03.10.2017

Med ljudmi, zlasti v krogu družine, pogosto pride do obdarovanja s premoženjem večje vrednosti. Ljudje podarjamo svojim bližnjim stanovanja, zemljišča, avtomobile in podobno. Dokler med vpletenimi vladajo dobri odnosi, težav ni na vidiku. Če pa se odnosi skrhajo, pride kaj hitro do zapletov. Pogosto se zgodi, da dobi darovalec, zaradi spremenjenih medsebojnih odnosov, kasneje občutek, da mu obdarjenec s svojim ravnanjem izkazuje nehvaležnost. Povod za te občutke so običajno prepiri in žaljenje.

05.09.2017

Nad veliko znanimi gradbenimi podjetji je zaradi finančne krize bil speljan stečajni postopek. V praksi pa je žalostna realnost ta, da so številni gradbenici še vedno vpisani kot lastniki stanovanj v zemljiški knjigi; stanovanj, ki so jih zgradili in jih tudi uspešno prodali. Takšen primer je danes v primeru ponovnega stečajnega postopka podjetja SGP Stavbar - Visoke gradnje.

01.08.2017

Varnost v cestnem prometu je zelo pomembna tema našega vsakdana. Zaradi hudih ali pogostih večjih nepravilnosti v prometu nam lahko odvzamejo vozniško dovoljenje. Vendar pa nam zakonodaja v takšnem primeru daje drugo priložnost. Do t.i. odvzema vozniškega dovoljenja pride, če si v roku dveh let s prometnimi prekrški naberemo 18, voznik začetnik pa 7 kazenskih točk ali tudi, če storimo samo en prekršek, ki za sankcijo predvideva takšno število kazenskih točk.

04.07.2017

Ministrstvo za zdravje sporoča, da je zdravje na delovnem mestu podlaga za dobro in uspešno življenje in delo - tako za posameznika kot za organizacijo. Skrb za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je smotrna, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem okolju produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in redkeje odhajajo v bolniški staž. Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

Strani