Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

12.10.2016

Previdno ob najemu stanovanja

Najemodajalec in najemnik morata ob vstopu v najemno razmerje urediti svoje medsebojne pravice in obveznosti, sicer lahko hitro pride do neljubih nesoglasij. Zakaj je temu tako in kako se izogniti zapletom? Med najemniki in najemodajalci lahko nastanejo nesoglasja predvsem takrat, ko se ena ali obe stranki ne držita tega, kar je bilo dogovorjeno.

Več
27.09.2016

Nakup avtomobila v Evropski uniji

Čeprav se na prvi pogled nakup vozila v Evropski uniji zdi preprost, lahko v praksi naletimo na številne neznanke. Pred odločitvijo za tovrstni nakup se pojavljajo številna vprašanja. Potrošniki v prvi vrsti preverjamo ceno ter podrobnosti o avtomobilu, kasneje nas zanimajo tudi pravna vprašanje glede same prodaje in uvoza. Težave tukaj povzroča neenotna zakonodaja, saj enotna pravila za EU še niso določena. Pri plačilu DDV je pomembno upoštevati razliko med rabljenimi in novimi vozili.

Več
13.09.2016

Registracija vozila ob selitvi

Tokrat smo pripravili prispevek o tem ali morate ob selitvi v drugo državo članico EU svoje vozilo registrirati v tej državi, kako dolgo se lahko vozite z domačimi registrskimi tablicami, itd. Ali je potrebno, da svoje vozilo, registrirano v Sloveniji, po selitvi znotraj EU registriramo v tujini, je odvisno od tega ali nameravamo tam bivati krajši ali daljši čas od 6 mesecev.

Več
30.08.2016

Prejemanje denarne socialne pomoči

V času velike brezposelnosti marsikdo nima druge izbire kot da zaprosi za denarno socialno pomoč. Gre za prejemek posameznika ali družine iz javnih sredstev. Denarno socialno pomoč lahko pridobi oseba, ki biva v Republiki Sloveniji, je državljan RS in ima stalno prebivališče v RS, potem tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS in stalnim prebivališčem v RS in pa oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

Več
16.08.2016

Vlaganje v nepremičnino partnerjevih staršev

Posledica stanovanjske problematike mladih pri nas je velikokrat ta, da se mladi vselijo v hišo svojih staršev in si v njej uredijo svoj dom. Pri tem pogosto obnovijo ali prizidajo del hiše, lahko pa na zemljišču staršev postavijo samostojno hišo. Pogosto prihaja do situacij, ko se partnerja nato razideta in se eden odseli. Kakšne so njegove možnosti glede vlaganj? Partnerja zaradi vlaganj v nepremičnino nista pridobila lastninske pravice oz. solastnine.

Več
02.08.2016

Invalidnost in prenehanje delovnega razmerja

Poškodba pri delu, poklicna bolezen, siceršnja bolezen ali poškodba zunaj dela lahko privede do invalidnosti, lažje ali težje. Takrat so pogosto na udaru pravice delavca. Invalidnost ugotovi Invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, najpogosteje na predlog osebnega izbranega zdravnika, lahko pa predlog poda tudi zavarovanec sam. Invalidnost je razdeljena v več kategorij in I. kategorija invalidnosti pomeni nezmožnost za delo oz. svoj poklic. Razlike med II. in III.

Več
19.07.2016

Odpust obveznosti v stečajnem postopku

Namen odpusta obveznosti je poštenemu stečajnemu dolžniku omogočiti, da ob določenih pogojih preneha tisti del njegovih finančnih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti. Postopek odpusta obveznosti se začne na predlog znotraj postopka osebnega stečaja. Oglejmo si primer o katerem vemo le, da je dolžnica leta 2010 že zaključila postopek osebnega stečaja, vendar brez uspeha v postopku odpusta obveznosti in jo zanima ali lahko ponovno zaprosi za uvedbo postopka osebnega stečaja oz. odpusta obveznosti?

Več

Strani