Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

06.06.2017

Družinski zakonik v naš prostor prinaša nekaj sprememb in novosti, med drugim tudi vnaprej izraženo voljo staršev glede svojih otrok.Vnaprej izražena volja staršev je izjava, v kateri lahko starši zapišejo osebo, ki ji zaupajo, da bo poskrbela za njihove otroke v primeru nenadne smrti ali v primeru da sami trajno ne bi zmogli poskrbeti za svoje otroke. Izbira osebe – zaupnika za tak nesrečen slučaj ali okoliščine je popolnoma prepuščena staršem.

09.05.2017

Samo v letošnjem letu je bilo s sklepom sodišča začetih 1335 stečajnih postopkov, od tega je največ postopkov osebnega stečaja, teh je 930, sledijo stečajni postopki nad pravno osebo, 402 in trije postopki stečaja zapuščine. Številni delavci in delavke v primeru stečaja izgubijo svoja delovna mesta, hkrati pa še niso prejeli dolgovana izplačila.

04.04.2017

Če ste v preteklih letih parkirali na Hrvaškem in niste plačali parkirnine ste lahko med tistimi, ki so ali bodo prejeli obvestilo o neplačani parkirnini s pozivom k plačilu. Obvestila delujejo sumljivo saj so brez podpisa, poslana brez dokazljivega načina vročanja, znesek je precej višji od parkirnine, brez specifikacije kaj vse zajema, za nameček pa jih pošilja družba iz Londona.

07.03.2017

Plačilo za delo iz delovnega razmerja je sicer najpogostejše, zlasti v zadnjem času pa je v praksi mnogokrat uporabljeno plačilo po avtorski in tudi podjemni pogodbi. Podjemna pogodba oz. pogodba o delu se uporablja za posle, kot je izdelava ali popravilo stvari, kakšno telesno ali umsko delo, pri čemer se naročnik zavezuje, da bo opravljeno delo oz. storitev plačal.

07.02.2017

Pred časom so mediji poročali o tem, da so okrajna sodišča založila 945 oporok. Po tej aferi so zdaj v Centralni register oporok vpisane vse do zdaj še nevpisane nerazglašene oporoke, ki so bile sestavljene ali hranjene na sodiščih. Za naprej je torej stanje urejeno. Vseeno pa se marsikdo sprašuje, kakšno pot ubrati, če se odločimo sestaviti oporoko in kje bo podatek o naši oporoki shranjen. Oporoko sestavimo takrat, kadar želimo, da se naše premoženje po smrti razdeli drugače od zakonsko predvidene delitve.

10.01.2017

Po zadnjih statističnih podatkih, se v Pomurju na vsako tretjo sklenjeno zakonsko zvezo, zgodi ena razveza. Podobna statistika velja za Slovenijo, pri čemer pa se v širši Evropski uniji že na približno vsako drugo sklenjeno zakonsko zvezo, zgodi ena razveza. Kadar pride do odločitve za razvezo, se znajdemo pred številnimi vprašanji. Za začetek pojasnimo kdaj oz. kako vse zakonska zveza preneha. To se zgodi s smrtjo enega zakonca, z razglasitvijo enega zakonca za mrtvega in z razvezo zakonske zveze.

20.12.2016

Z vstopom v Evropsko unijo je Slovenija začela izvajati sistem vzajemnega priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev. Če se želite zaposliti v drugi državi EU za opravljanje reguliranega poklica, boste morali pridobiti uradno priznanje svojih poklicnih kvalifikacij. O reguliranem poklicu govorimo takrat, kadar ga lahko opravljamo samo z določeno izobrazbo, opravljenim posebnim izpitom ali registracijo pri poklicnem združenju.

Strani