Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

09.05.2017

Kako se znajti s terjatvami v stečaju

Samo v letošnjem letu je bilo s sklepom sodišča začetih 1335 stečajnih postopkov, od tega je največ postopkov osebnega stečaja, teh je 930, sledijo stečajni postopki nad pravno osebo, 402 in trije postopki stečaja zapuščine. Številni delavci in delavke v primeru stečaja izgubijo svoja delovna mesta, hkrati pa še niso prejeli dolgovana izplačila.

Več
04.04.2017

Zahtevek za plačilo parkirnine na Hrvaškem

Če ste v preteklih letih parkirali na Hrvaškem in niste plačali parkirnine ste lahko med tistimi, ki so ali bodo prejeli obvestilo o neplačani parkirnini s pozivom k plačilu. Obvestila delujejo sumljivo saj so brez podpisa, poslana brez dokazljivega načina vročanja, znesek je precej višji od parkirnine, brez specifikacije kaj vse zajema, za nameček pa jih pošilja družba iz Londona.

Več
07.03.2017

Avtorska in podjemna pogodba

Plačilo za delo iz delovnega razmerja je sicer najpogostejše, zlasti v zadnjem času pa je v praksi mnogokrat uporabljeno plačilo po avtorski in tudi podjemni pogodbi. Podjemna pogodba oz. pogodba o delu se uporablja za posle, kot je izdelava ali popravilo stvari, kakšno telesno ali umsko delo, pri čemer se naročnik zavezuje, da bo opravljeno delo oz. storitev plačal.

Več
07.02.2017

Shranjevanje oporok

Pred časom so mediji poročali o tem, da so okrajna sodišča založila 945 oporok. Po tej aferi so zdaj v Centralni register oporok vpisane vse do zdaj še nevpisane nerazglašene oporoke, ki so bile sestavljene ali hranjene na sodiščih. Za naprej je torej stanje urejeno. Vseeno pa se marsikdo sprašuje, kakšno pot ubrati, če se odločimo sestaviti oporoko in kje bo podatek o naši oporoki shranjen. Oporoko sestavimo takrat, kadar želimo, da se naše premoženje po smrti razdeli drugače od zakonsko predvidene delitve.

Več
10.01.2017

Sporazum ali tožba - Razveza zakonske zveze

Po zadnjih statističnih podatkih, se v Pomurju na vsako tretjo sklenjeno zakonsko zvezo, zgodi ena razveza. Podobna statistika velja za Slovenijo, pri čemer pa se v širši Evropski uniji že na približno vsako drugo sklenjeno zakonsko zvezo, zgodi ena razveza. Kadar pride do odločitve za razvezo, se znajdemo pred številnimi vprašanji. Za začetek pojasnimo kdaj oz. kako vse zakonska zveza preneha. To se zgodi s smrtjo enega zakonca, z razglasitvijo enega zakonca za mrtvega in z razvezo zakonske zveze.

Več
20.12.2016

Priznavanje poklicnih kvalifikacij

Z vstopom v Evropsko unijo je Slovenija začela izvajati sistem vzajemnega priznavanja kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev. Če se želite zaposliti v drugi državi EU za opravljanje reguliranega poklica, boste morali pridobiti uradno priznanje svojih poklicnih kvalifikacij. O reguliranem poklicu govorimo takrat, kadar ga lahko opravljamo samo z določeno izobrazbo, opravljenim posebnim izpitom ali registracijo pri poklicnem združenju.

Več
06.12.2016

Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja

Počitnikovanje v tujini načrtujemo, ne pa tudi bolezni ali poškodb, ki nas žal lahko doletijo tudi tam. Tema tokratnega prispevka so nenačrtovano zdravstvene storitve v Evropski uniji, kadar torej nenadoma zbolimo oz. se poškodujemo. Na splošno je znano, da smo v Evropski uniji upravičeni do nekaterih zdravstvenih storitev.

Več

Strani