Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

06.12.2016

Počitnikovanje v tujini načrtujemo, ne pa tudi bolezni ali poškodb, ki nas žal lahko doletijo tudi tam. Tema tokratnega prispevka so nenačrtovano zdravstvene storitve v Evropski uniji, kadar torej nenadoma zbolimo oz. se poškodujemo. Na splošno je znano, da smo v Evropski uniji upravičeni do nekaterih zdravstvenih storitev.

22.11.2016

Če se boste preselili v drugo državo EU s šoloobveznimi otroki, se je dobro pozanimati o tem, kako bo z njihovim šolanjem. Kakšen šolski sistem imajo v novi državi in kakšni so vpisni pogoji za otroke, ki niso državljani te države? Kako bo otrokom šlo v šoli, če (še) ne znajo jezika? Otroci, ki so državljani EU, imajo pravico obiskovati šolo v vsaki državi EU pod enakimi pogoji kot otroci, ki so državljani tiste države.

08.11.2016

Zapuščinski postopki povečini niso najbolj prijetni. Poleg nevednosti o željah drugih dedičev, nas obremenjuje postopek, ki ga ljudje v glavnem ne poznamo. Neznanke so toliko večje, kadar gre za dedovanje po kom iz tujine. Ljudje, ki dedujejo premoženje iz drugih držav se soočijo z dvema vprašanjema, in sicer: v kateri državi EU bo zapuščinska obravnava in pravo katere države bo urejalo prehod zapuščine na dediče, torej po katerih pravilih se bo presojalo npr.

26.10.2016

Zveza ljudi ima različne oblike, lahko gre za sklenitev zakonske zveze, registracijo partnerske skupnosti ali preprosto skupno življenje. Ne glede na obliko pa vse države Evropske unij ne priznavajo vseh oblik. Hkrati pa večina prebivalstva še ne pozna registrirane partnerske skupnosti. Nacionalni predpisi in praksa v zvezi z zakonsko zvezo se po posameznih državah razlikuje. Razlike so zlasti glede pravic in dolžnosti zakoncev, npr.

12.10.2016

Najemodajalec in najemnik morata ob vstopu v najemno razmerje urediti svoje medsebojne pravice in obveznosti, sicer lahko hitro pride do neljubih nesoglasij. Zakaj je temu tako in kako se izogniti zapletom? Med najemniki in najemodajalci lahko nastanejo nesoglasja predvsem takrat, ko se ena ali obe stranki ne držita tega, kar je bilo dogovorjeno.

27.09.2016

Čeprav se na prvi pogled nakup vozila v Evropski uniji zdi preprost, lahko v praksi naletimo na številne neznanke. Pred odločitvijo za tovrstni nakup se pojavljajo številna vprašanja. Potrošniki v prvi vrsti preverjamo ceno ter podrobnosti o avtomobilu, kasneje nas zanimajo tudi pravna vprašanje glede same prodaje in uvoza. Težave tukaj povzroča neenotna zakonodaja, saj enotna pravila za EU še niso določena. Pri plačilu DDV je pomembno upoštevati razliko med rabljenimi in novimi vozili.

13.09.2016

Tokrat smo pripravili prispevek o tem ali morate ob selitvi v drugo državo članico EU svoje vozilo registrirati v tej državi, kako dolgo se lahko vozite z domačimi registrskimi tablicami, itd. Ali je potrebno, da svoje vozilo, registrirano v Sloveniji, po selitvi znotraj EU registriramo v tujini, je odvisno od tega ali nameravamo tam bivati krajši ali daljši čas od 6 mesecev.

Strani