Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

05.07.2016

Omejitev dedovanja in socialno varstvo

Veliko se govori o omejitvi dedovanja, kadar je pokojni prejemal denarno socialno pomoč. Tokrat želimo pojasniti nekaj vprašanj, ki se pojavljajo v tej zvezi. Dedovanje zapustnikovega premoženja se omeji, kadar je ta prejemal denarno socialno pomoč več kot 12 mesecev in ločeno kadar je zapustnik prejemal varstveni dodatek, užival oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika. To izhaja iz Zakona o dedovanju.

Več
21.06.2016

Nakup avtomobila – zadržana kupnina

Občan pravi, da je od avtohiše kupil rabljeni osebni avtomobil, ki pa ga je zaradi napake vrnil, saj se ni pripeljal niti do doma. Prodajalec mu je vrnil le del kupnine. Preostanek bi mu naj vrnil kasneje, vendar mu do danes še ni. Ali ima tak potrošnik kakšne pravice in katere? Iz posredovanih informacij ne izhaja povsem ali je potrošnik uveljavljal reklamacijo iz naslova garancije ali stvarne napake ali pa je želel razdor pogodbe iz kakšnega drugega vzroka.

Več
07.06.2016

Izplačilo plače v gotovini

Izplačil plač v gotovini je v gospodarstvu kar nekaj. Ali je izplačilo plače v gotovini dovoljeno? Danes več ne. Zakon o delovnih razmerjih pravi, da se plača izplačuje preko bančnega računa delavca. Lahko pa se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi drugačen način izplačevanja prejemkov delavcu. Plača mora biti delavcu na razpolago na določen plačilni dan. Torej izplačilo plače v gotovini ni dovoljeno, razen če kolektivna pogodba omogoča takšen način izplačila.

Več
24.05.2016

Reklamacije turističnih aranžmajev

Ko se odpravimo na dopust, si želimo da bo ta čim lepši in takšen, kakršnega smo si želeli in plačali. V kolikor dobljeno ni enako pričakovanemu, je razočaranje seveda veliko. Zato je prav, da se pravočasno seznanimo z našimi pravicami in možnostmi. Pravice potrošnika so v primeru odstopanja od turističnih storitev odvisne od tega za kakšno in kolikšno odstopanje gre.

Več
10.05.2016

Stečaj turistične agencije

Pred meseci se je zgodil stečaj turistične agencije Jupiter Turizem. Poletje je pred vrati in posledično je veliko potrošnikov v strahu za svoje počitnice. Kaj je potrebno storiti v takšnih primerih? Po uvedbi stečaja omenjene agencije je veliko potrošnikov ostalo brez že plačanega dopusta. Potrošnik mora v takšnem primeru spremljati dogajanje. V kolikor je nad podjetjem res razglašen stečajni postopek, potrošnikom svetujemo, da svojo terjatev prijavijo v stečajno maso.

Več
26.04.2016

Nakup avtomobilskih pnevmatik

Ob nakupu pnevmatik imamo običajno v mislih, da bomo prejeli pnevmatike novejšega letnika. Na kaj moramo biti pozorni ob nakupu, da ne dobimo pnevmatik starejšega letnika, četudi so le-te nerabljene? Predpisa, ki bi urejal kdaj je potrebno iz prodaje umakniti starejše nerabljene pnevmatike, ni. Slišimo lahko različna mnenja o tem koliko stare pnevmatike je potrebno zamenjati zaradi izgube svojih dobrih lastnosti. Na koncu je odločitev na strani voznikov.

Več
12.04.2016

Kakšni so postopki za odvzem otroka?

Veliko se v zadnjem času govori o postopku odvzema otrok, kar je posledica nedavnega odmevnega dogajanja v tej zvezi. Tokrat ne bo govora o kakšnem konkretnem primeru temveč se bomo predstavili postopke, ki potekajo v zvezi z odvzemom otrok. Odvzem otroka praviloma ni prvi ukrep centra za socialno delo, ko ta ugotovi, da je potrebno zavarovati otrokove koristi in da se najprej uporabijo milejši ukrepi. Če milejši ukrepi ne zadostujejo pa lahko center za socialno odloči tudi o odvzemu otroka.

Več

Strani