Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

29.03.2016

Označevanje živil

Namen zakonodaje, ki ureja področje označevanja živil, je omogočiti potrošnikom razumljive in ustrezne informacije o vsebini in sestavi živilskih izdelkov. Kako so te stvari urejene pri nas? Označba na živilu je vir informacij in predstavlja komunikacijo med proizvajalcem oziroma prodajalcem na eni strani in med kupcem oziroma potrošnikom na drugi strani.

Več
15.03.2016

Plačilna sredstva pri spletnem nakupovanju

Splet vse pogosteje uporabljamo tudi za spletno nakupovanje. Od otroških sedežev in oblačil, do vstopnic in nenazadnje počitnic. S spletnim nakupovanjem so povezani različni načini plačevanja, ki jih je dobro poznati. Ker se žal pojavljajo tudi lažne spletne trgovine ne bo odveč nekaj napotkov, kako jih prepoznati. Prepoznati lažno spletno trgovino ni zmeraj enostavno in popolnoma univerzalnega ni. Lahko smo pa pozorni na nekaj karakteristik.

Več
01.03.2016

Odpoved pogodbe o zaposlitvi med bolniškim staležem

Delavec se v delovnem razmerju lahko znajde v izjemnih situacijah, ki jih ni vajen. Ena teh je gotovo odpoved pogodbe o zaposlitvi med bolniškim staležem. Ali je v takšnem primeru odpoved sploh dopustna? Vročitev odpovedi je možna ne glede na to, ali je delavec v trenutku odpovedi na delovnem mestu ali doma. Sodna praksa pravi, da za začetek teka odpovednega roka, bolniški stalež ni ovira.

Več
16.02.2016

Plačilo prispevkov v delovnem razmerju

Po zadnjih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije podjetja dolgujejo državi za več kot 425 milijonov evrov neplačanih prispevkov. Podjetja iz različnih likvidnostnih težav ali poslovne strategije le-teh ne plačajo, delavci so pa tisti, ki na koncu trpijo največje posledice. Delavec lahko zaradi neplačila prispevkov ali zaradi neplačila oz. zamude pri plačah poda izredno odpoved.

Več
02.02.2016

Darilna pogodba

Večina se nas z darilnimi pogodbami v življenju sreča zelo redko ali v nekaterih primerih nikoli. Kljub temu ima lahko darilna pogodba velik vpliv na naše življenje. Kdaj skleniti pisno pogodbo? Kdo jo lahko sestavi? Se jo lahko izpodbija in ali se jo lahko prekliče? Z darilno pogodbo darovalec neodplačno prenese na obdarjenca lastninsko pravico na določeni premičnini ali nepremičnini, obdarjenec pa darilo sprejme. Darilne pogodbe so najpogostejše med sorodniki.

Več
19.01.2016

Razveza zakonske zveze - ločitev

Na približno vsako tretjo sklenjeno zakonsko zvezo, se v Sloveniji zgodi ena razveza zakonske zveze. Povprečno trajanje zakonske zveze ob razvezi je 14 let. Kadar ta razpade, se posameznik pogosto ne znajde in ne ve, kakšni so sploh pogoji za razvezo zakonske zveze. Veliko ljudi še zmeraj meni, da razveze ni možno doseči, v kolikor se nasprotna stranka z njo ne strinja. Razvezo zakonske zveze je možno doseči sporazumno ali pa s tožbo na razvezo zakonske zveze.

Več
05.01.2016

Najemna pogodba

Velikokrat se srečamo s primeri, ko stranke urejajo novo najemno razmerje ali pa rešujejo nedorečeno z lastnikom prejšnjega stanovanja. Najpogostejše težave najemnikov izvirajo iz dejstva, da za veliko najemnih razmerij ljudje nimajo pisnih najemnih pogodb. Pisna oblika najemne pogodbe je določena v Stanovanjskem zakonu in je tako obvezna. Zahteve glede vsebine najemne pogodbe so podane v 91.

Več

Strani