Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

30.08.2016

V času velike brezposelnosti marsikdo nima druge izbire kot da zaprosi za denarno socialno pomoč. Gre za prejemek posameznika ali družine iz javnih sredstev. Denarno socialno pomoč lahko pridobi oseba, ki biva v Republiki Sloveniji, je državljan RS in ima stalno prebivališče v RS, potem tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v RS in stalnim prebivališčem v RS in pa oseba, ki lahko uveljavlja denarno socialno pomoč in varstveni dodatek na podlagi mednarodnih aktov, ki obvezujejo Republiko Slovenijo.

16.08.2016

Posledica stanovanjske problematike mladih pri nas je velikokrat ta, da se mladi vselijo v hišo svojih staršev in si v njej uredijo svoj dom. Pri tem pogosto obnovijo ali prizidajo del hiše, lahko pa na zemljišču staršev postavijo samostojno hišo. Pogosto prihaja do situacij, ko se partnerja nato razideta in se eden odseli. Kakšne so njegove možnosti glede vlaganj? Partnerja zaradi vlaganj v nepremičnino nista pridobila lastninske pravice oz. solastnine.

02.08.2016

Poškodba pri delu, poklicna bolezen, siceršnja bolezen ali poškodba zunaj dela lahko privede do invalidnosti, lažje ali težje. Takrat so pogosto na udaru pravice delavca. Invalidnost ugotovi Invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, najpogosteje na predlog osebnega izbranega zdravnika, lahko pa predlog poda tudi zavarovanec sam. Invalidnost je razdeljena v več kategorij in I. kategorija invalidnosti pomeni nezmožnost za delo oz. svoj poklic. Razlike med II. in III.

19.07.2016

Namen odpusta obveznosti je poštenemu stečajnemu dolžniku omogočiti, da ob določenih pogojih preneha tisti del njegovih finančnih obveznosti, ki jih ni zmožen izpolniti. Postopek odpusta obveznosti se začne na predlog znotraj postopka osebnega stečaja. Oglejmo si primer o katerem vemo le, da je dolžnica leta 2010 že zaključila postopek osebnega stečaja, vendar brez uspeha v postopku odpusta obveznosti in jo zanima ali lahko ponovno zaprosi za uvedbo postopka osebnega stečaja oz. odpusta obveznosti?

05.07.2016

Veliko se govori o omejitvi dedovanja, kadar je pokojni prejemal denarno socialno pomoč. Tokrat želimo pojasniti nekaj vprašanj, ki se pojavljajo v tej zvezi. Dedovanje zapustnikovega premoženja se omeji, kadar je ta prejemal denarno socialno pomoč več kot 12 mesecev in ločeno kadar je zapustnik prejemal varstveni dodatek, užival oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka k plačilu sredstev, namenjenih za plačilo oziroma doplačilo pravic družinskega pomočnika. To izhaja iz Zakona o dedovanju.

21.06.2016

Občan pravi, da je od avtohiše kupil rabljeni osebni avtomobil, ki pa ga je zaradi napake vrnil, saj se ni pripeljal niti do doma. Prodajalec mu je vrnil le del kupnine. Preostanek bi mu naj vrnil kasneje, vendar mu do danes še ni. Ali ima tak potrošnik kakšne pravice in katere? Iz posredovanih informacij ne izhaja povsem ali je potrošnik uveljavljal reklamacijo iz naslova garancije ali stvarne napake ali pa je želel razdor pogodbe iz kakšnega drugega vzroka.

07.06.2016

Izplačil plač v gotovini je v gospodarstvu kar nekaj. Ali je izplačilo plače v gotovini dovoljeno? Danes več ne. Zakon o delovnih razmerjih pravi, da se plača izplačuje preko bančnega računa delavca. Lahko pa se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi drugačen način izplačevanja prejemkov delavcu. Plača mora biti delavcu na razpolago na določen plačilni dan. Torej izplačilo plače v gotovini ni dovoljeno, razen če kolektivna pogodba omogoča takšen način izplačila.

Strani