Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

16.02.2016

Po zadnjih podatkih Finančne uprave Republike Slovenije podjetja dolgujejo državi za več kot 425 milijonov evrov neplačanih prispevkov. Podjetja iz različnih likvidnostnih težav ali poslovne strategije le-teh ne plačajo, delavci so pa tisti, ki na koncu trpijo največje posledice. Delavec lahko zaradi neplačila prispevkov ali zaradi neplačila oz. zamude pri plačah poda izredno odpoved.

02.02.2016

Večina se nas z darilnimi pogodbami v življenju sreča zelo redko ali v nekaterih primerih nikoli. Kljub temu ima lahko darilna pogodba velik vpliv na naše življenje. Kdaj skleniti pisno pogodbo? Kdo jo lahko sestavi? Se jo lahko izpodbija in ali se jo lahko prekliče? Z darilno pogodbo darovalec neodplačno prenese na obdarjenca lastninsko pravico na določeni premičnini ali nepremičnini, obdarjenec pa darilo sprejme. Darilne pogodbe so najpogostejše med sorodniki.

19.01.2016

Na približno vsako tretjo sklenjeno zakonsko zvezo, se v Sloveniji zgodi ena razveza zakonske zveze. Povprečno trajanje zakonske zveze ob razvezi je 14 let. Kadar ta razpade, se posameznik pogosto ne znajde in ne ve, kakšni so sploh pogoji za razvezo zakonske zveze. Veliko ljudi še zmeraj meni, da razveze ni možno doseči, v kolikor se nasprotna stranka z njo ne strinja. Razvezo zakonske zveze je možno doseči sporazumno ali pa s tožbo na razvezo zakonske zveze.

05.01.2016

Velikokrat se srečamo s primeri, ko stranke urejajo novo najemno razmerje ali pa rešujejo nedorečeno z lastnikom prejšnjega stanovanja. Najpogostejše težave najemnikov izvirajo iz dejstva, da za veliko najemnih razmerij ljudje nimajo pisnih najemnih pogodb. Pisna oblika najemne pogodbe je določena v Stanovanjskem zakonu in je tako obvezna. Zahteve glede vsebine najemne pogodbe so podane v 91.

22.12.2015

Lahko se zgodi, da z darilom, ki smo ga dobili, nismo zadovoljni. Bodisi je pulover premajhen, parfum že doživet, ali pa nam nogavice sicer niso po volji. Večina Slovencev še zmeraj meni, da je zamenjava v roku 8 dni pravica potrošnika, pa temu ni zmeraj tako. Veliko trgovcev bo blago zamenjalo, čeprav k temu niso zakonsko zavezani. Če gre torej za brezhibno blago, ga trgovec ni dolžan sprejeti nazaj, še manj pa zanj vrniti kupnino.

15.12.2015

Prepogosto se zgodi, da delodajalec zamuja z izplačilom plače. Kako postopati v takšnem primeru? Kakšne pravice ima delavec, kadar delodajalec zamuja z izplačilom plače? Ker gre za denarno terjatev, jo lahko delavec uveljavlja neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem (torej vloži tožbo). Delavcem pa vseeno svetujemo da najprej poskušajo svoje pravice uveljavljati pri delodajalcu.

08.12.2015

Dedovanje je občasna tema pogovorov, najpogosteje žal še vedno takrat, ko nekoga izgubimo. Žal pa se skozi postopek dedovanja šele zares vidi kakšni so dejansko odnosi v družini zlasti med sorojenci. Srečali smo se s primerom, v katerem stranka meni, da je upravičena do vsaj dela dediščine po pokojnem očetu. Vso premoženje naj bi bilo preneseno na njenega brata, ki je ostal doma. Ali je možno da gospa kot hčerka res ne deduje, saj naj pokojni ob smrti ne bi imel več premoženja?

Strani