Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

15.09.2015

Kaj če dobim odpoved?

Ker so dandanes odpovedi vse prej kot redke, je prav da se informiramo, kakšne možnosti imamo, če do odpovedi pride. Kakšne pravice ima delavec v primeru odpovedi s strani delodajalca? Celoten spekter pravic delavca je predvsem odvisen od razloga odpovedi in tako ni vseeno, če je bila odpoved redna ali izredna ali celo sporazumna. Ne glede na razlog odpovedi pa mora biti delavec pozoren na rok v katerem je možno izpodbijati morebiti nezakonito odpoved.

Več
08.09.2015

Odpis dolga in odpust obveznosti

V preteklih mesecih je država sprejela ukrep, ki bi naj pomagal socialno šibkim pri dolgovih. Gre za enkratni odpis dolga. Na drugi strani pa poznamo osebni stečaj, v okviru katerega je prav tako govora o odpustu dolga. Poraja se vprašanje ali gre za isto zadevo in če ne kakšna je pravzaprav razlika? Ne gre za isto zadevo. Velika podobnost je zgolj v poimenovanju, vsebinsko pa ne. Razlike so pravzaprav ogromne. Do enkratnega odpisa dolga npr.

Več
01.09.2015

Priključitev na vodovod in kanalizacijo

Ponekod po državi je teku izgradnja vodovoda oz. priključevanje nanj. Ljudje, ki so se do sedaj oskrbovali z vodo iz lastnih zajetij, npr. s studenci, se sprašujejo ali so se dolžni priklopiti na javni vodovod. Ljudje smo se dolžni priklopiti na javni vodovod. To dolžnost nalaga Uredba vlade o oskrbi s pitno vodo. Uredba pravi, da če se stavba nahaja v območju javnega vodovoda, se mora nanj priključiti.

Več
25.08.2015

Nakup na sejmu

Ponudniki na sejmih pogosto ponujajo različne sejemske popuste, zaradi katerih se prej odločimo za nakup. Vsak od nas je že kdaj kaj kupil na sejmu, pogosto prav zaradi t.i. sejemskega popusta, pa si je kasneje doma premislil. Kako je s tem - imamo možnost, da si »premislimo« brez posledic? Gre za primer pogodbe sklenjene zunaj poslovnih prostorov. V takšnih primerih lahko potrošnik v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
Več
18.08.2015

Vračilo izdelka iz razprodaje

Marsikdo od nas je na sezonskih razprodajah že kupil kak znižan izdelek, glede katerega pa si je kasneje premislil. Kaj je torej možno v primeru, ko smo izdelek kupili na razprodaji, potem pa smo si glede nakupa premislili? V kolikor je z izdelkom vse v redu in je torej brez napak, je vračilo izdelka prepuščeno praksi in dobri volji prodajalca. Zakon tako ne predvideva posebnega varstva kupcev v primeru brezhibnega izdelka.
Več
11.08.2015

Zloraba podjemne pogodbe

Vedno več je primerov prekernih oblik dela, ko imajo ljudje negotovo finančno prihodnost in jih delodajalci silijo, da živijo iz meseca v mesec. Zraven že znanih oblik prekernega dela, se v praksi dogaja, da se iskalci zaposlitve prijavijo na razpis za zaposlitev in namesto, da bi jih delodajalec zaposlil, jim ponudi podjemno pogodbo. Delodajalec z objavo razpisa za prosto delovno mesto pove, da ima potrebo po delu.

Več
04.08.2015

Vlaganje v tujo nepremičnino

Zaradi finančne in socialne slike v državi je veliko primerov, ko se mlad par odloči urediti skupno gospodinjstvo v hiši staršev enega od partnerjev in si s praviloma precejšnjimi vlaganji uredi stanovanje. To lahko, če pride kasneje do razpada zveze, povzroči pravne posledice, na katere bi želeli opozoriti. S tem ko si tak par s svojimi vlaganji napravi prizidek k hiši ali uredi stanovanje v delu hiše staršev je ta hiša izboljšana. Na ta način ta par avtomatično ne pridobi lastninske pravice na delu hiše.

Več

Strani