Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

13.10.2015

Evropska komisija vsako leto poziva prevoznike naj spoštujejo pravice potnikov. Pa jih potniki poznamo? Vemo kakšne pravice imamo, če zamuja let? Šele če jih bomo poznali, jih bomo lahko uveljavljali. Poznavanje pravic, ki ji imamo potniki se počasi izboljšuje, vedno več se v javnosti o tem tudi govori. Po navadi pa jih spoznamo bolje takrat, ko se nam na potovanju kaj neprijetnega pripeti.

06.10.2015

Zakon o delovnih razmerjih je s spremembo v letu 2013 uvedel pojem ekonomsko odvisne osebe in zanje določil nekatere pravice, ki jim do tedaj niso pripadale. Gre za samozaposlene, ki bi morali biti zaposleni, pa to niso. Vendar status ekonomsko odvisne osebe samozaposlenemu ne pripada avtomatsko. Kaj je potrebno, za kaj sploh gre in kakšne pravice ima takšen samozaposleni?

29.09.2015

Nekatera sezonska dela so se že končala, druga se bodo šele začela ali so v teku. Od spomladi do pozne jeseni je namreč aktualno pobiranje sadja in zelenjave. Kako je s plačilom, zavarovanjem, ter ali lahko določeno delo opravljajo tudi upokojenci? Tudi upokojenci lahko opravljajo sezonsko delo. Pravzaprav se veliko upokojencev, v kolikor so še pri močeh poslužujejo sezonskega dela, zlasti v sosednji Avstriji s čimer si ob skromnih slovenskih pokojninah zaslužijo kak dodaten evro.

22.09.2015

Kazenskih točk zaradi prometnih prekrškov je lahko hitro preveč, zato tokrat odgovarjamo na vprašanje kako in če je sploh mogoče izbrisati kazenske točke. Izbris je mogoč, saj je z Zakonom o voznikih bila uvedena možnost izbrisa štirih kazenskih točk enkrat v treh letih, če se imetnik veljavnega vozniškega dovoljenja prostovoljno udeleži programa usposabljanja za varno vožnjo, zdravstvenega pregleda s svetovanjem ali enega izmed reha

15.09.2015

Ker so dandanes odpovedi vse prej kot redke, je prav da se informiramo, kakšne možnosti imamo, če do odpovedi pride. Kakšne pravice ima delavec v primeru odpovedi s strani delodajalca? Celoten spekter pravic delavca je predvsem odvisen od razloga odpovedi in tako ni vseeno, če je bila odpoved redna ali izredna ali celo sporazumna. Ne glede na razlog odpovedi pa mora biti delavec pozoren na rok v katerem je možno izpodbijati morebiti nezakonito odpoved.

08.09.2015

V preteklih mesecih je država sprejela ukrep, ki bi naj pomagal socialno šibkim pri dolgovih. Gre za enkratni odpis dolga. Na drugi strani pa poznamo osebni stečaj, v okviru katerega je prav tako govora o odpustu dolga. Poraja se vprašanje ali gre za isto zadevo in če ne kakšna je pravzaprav razlika? Ne gre za isto zadevo. Velika podobnost je zgolj v poimenovanju, vsebinsko pa ne. Razlike so pravzaprav ogromne. Do enkratnega odpisa dolga npr.

01.09.2015

Ponekod po državi je teku izgradnja vodovoda oz. priključevanje nanj. Ljudje, ki so se do sedaj oskrbovali z vodo iz lastnih zajetij, npr. s studenci, se sprašujejo ali so se dolžni priklopiti na javni vodovod. Ljudje smo se dolžni priklopiti na javni vodovod. To dolžnost nalaga Uredba vlade o oskrbi s pitno vodo. Uredba pravi, da če se stavba nahaja v območju javnega vodovoda, se mora nanj priključiti.

Strani