Na vrh

(VIDEO) pravni nasveti

25.08.2015
Ponudniki na sejmih pogosto ponujajo različne sejemske popuste, zaradi katerih se prej odločimo za nakup. Vsak od nas je že kdaj kaj kupil na sejmu, pogosto prav zaradi t.i. sejemskega popusta, pa si je kasneje doma premislil. Kako je s tem - imamo možnost, da si »premislimo« brez posledic? Gre za primer pogodbe sklenjene zunaj poslovnih prostorov. V takšnih primerih lahko potrošnik v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.
18.08.2015
Marsikdo od nas je na sezonskih razprodajah že kupil kak znižan izdelek, glede katerega pa si je kasneje premislil. Kaj je torej možno v primeru, ko smo izdelek kupili na razprodaji, potem pa smo si glede nakupa premislili? V kolikor je z izdelkom vse v redu in je torej brez napak, je vračilo izdelka prepuščeno praksi in dobri volji prodajalca. Zakon tako ne predvideva posebnega varstva kupcev v primeru brezhibnega izdelka.
11.08.2015

Vedno več je primerov prekernih oblik dela, ko imajo ljudje negotovo finančno prihodnost in jih delodajalci silijo, da živijo iz meseca v mesec. Zraven že znanih oblik prekernega dela, se v praksi dogaja, da se iskalci zaposlitve prijavijo na razpis za zaposlitev in namesto, da bi jih delodajalec zaposlil, jim ponudi podjemno pogodbo. Delodajalec z objavo razpisa za prosto delovno mesto pove, da ima potrebo po delu.

04.08.2015

Zaradi finančne in socialne slike v državi je veliko primerov, ko se mlad par odloči urediti skupno gospodinjstvo v hiši staršev enega od partnerjev in si s praviloma precejšnjimi vlaganji uredi stanovanje. To lahko, če pride kasneje do razpada zveze, povzroči pravne posledice, na katere bi želeli opozoriti. S tem ko si tak par s svojimi vlaganji napravi prizidek k hiši ali uredi stanovanje v delu hiše staršev je ta hiša izboljšana. Na ta način ta par avtomatično ne pridobi lastninske pravice na delu hiše.

29.07.2015

Ob prodaji stvari na spletnih portalih, kot je »bolha.com«, se moramo zavedati tako svojih pravic kot tudi odgovornosti. Rabljeno blago se lahko nakupuje in prodaja, ne sme pa se preprodajati. Zgolj zaradi objave prodaje rabljene stvari na bolhi, vas Tržni inšpektor ne bo kaznoval. Potrebni so še kakšni elementi, ki kažejo na delo na črno, npr. večje število oglasov istovrstnega blaga ali prodajo večjega števila kosov.

21.07.2015

Ko kupujemo rabljeni avtomobil se moramo zavedati svojih pravic. Pri tem je poglavitnega pomena ali kupujemo rabljeni avtomobil od fizične osebe ali ga kupujemo od pravne osebe, torej avtohiše. Kadar kupujemo rabljeni avtomobil od fizične osebe velja Obligacijski zakonik, ki služi urejanju medsebojnih razmerij med enakovrednimi strankami. Prodajalec je odgovoren za stvarne napake, za katere kupec ni vedel in se tako z njimi ni strinjal.

18.07.2015

Postopek osebnega stečaja s predlogom za odpust dolgov prinese nekaj posledic o katerih velja vnaprej razmisliti. Z začetkom postopka namreč nastopi omejitev poslovne sposobnosti stečajnega dolžnika. To pomeni, da nas zastopa stečajni upravitelj, ki postane naš zakoniti zastopnik glede razpolaganja s premoženjem, ki spada v stečajno maso. Kako dolgo traja celoten stečaj, odloči sodišče.

Strani