Na vrh

Pretekli projekti

Vrednost projekta:

Sofinanciranje:

Obdobje izvajanja: 26. september 2019

Vloga Zavoda PIP: Vodja projekta

Zavod PIP je v podravskem okolju od leta 2007 prisoten kot informacijska točka Evropske unije Europe Direct Maribor, od leta 2009 tudi v pomurju kot informacijska točka Europe Direct Murska Sobota. Od samega začetka smo obeleževali evropski dan jezikov, sam koncept dogodka "Pogovori se z menoj" smo pa postopoma nadgrajevali v obliko, ki jo ima danes. Prvotno je dogodek...

europe direct murska sobota

Vrednost projekta: 287.801,19 EUR (do 31.12.2014)

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za komuniciranje

Obdobje izvajanja: 2009 - 2017

Vloga Zavoda PIP: Nosilec projekta

Namen Informacijske točka Europe Direct Murska Sobota je informiranje prebivalstva v pomurski regiji o Evropski uniji. Zraven informiranja skrbimo tudi za spodbujanje razprave o EU na lokalni ravni ter posredovanje odzivov na izvedene dogodke in aktualna dogajanja Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji. Mreža Europe Direct je eno od glavnih orodij Evropske unije, s...

Regionalno stičišče NVO Podravja

Vrednost projekta: 856.857 EUR

Sofinanciranje: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za javno upravo

Obdobje izvajanja: 2008 - 2015

Vloga Zavoda PIP: Izvajalec projekta

Projekt Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja, ki ga je Zavod PIP izvajal v obdobju od leta 2008 do 2015 je bil zastavljen v smeri spodbujanja razvoja NVO in civilnega in socialnega dialoga; krepitve kadrovske strukture in usposobljenosti NVO za izvajanje razvojnih servisnih aktivnosti, razvoja usposobljenosti NVO za civilni dialog in povezovanje na lokalni in...

europe direct maribor

Vrednost projekta: 3.961,79 EUR

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za komuniciranje

Obdobje izvajanja: 2013 - 2014

Vloga Zavoda PIP: nosilec projekta

Projekt se je osredotočil na informiranje lokalnega prebivalstva v podravski regiji o volitvah v Evropski parlament. Kot osrednji aktivnosti smo izpostavili dvo-fazno informacijsko kampanjo po podravskih upravnih središčih ter objavo serije člankov o Evropskem parlamentu na enem izmed regijskih spletnih medijev. Pri tem smo si zastavili sledeče cilje: vključiti lokalno...

Program Erasmus+

Vrednost projekta: 5.700,00 EUR

Sofinanciranje: EACEA (Program Erasmus+)

Obdobje izvajanja: 2014

Vloga Zavoda PIP: nosilec projekta

Projekt se je osredotočil na spodbujanje mladih k aktivni participaciji v demokratičnem življenju na lokalni in EU ravni. Pri tem smo si kot cilj zastavili formiranje dveh odborov, in sicer na lokalni in EU ravni. Namen odborov je bil sodelovati z odločevalci in le-tem pomagati pri ustvarjanju stališč, ki bi vplivala na večjo participacijo mladih v demokratičnem življenju ter...

access city award

Vrednost projekta: 2.500,00 EUR (slovenski del)

Sofinanciranje: Evropska komisija

Obdobje izvajanja: 2011 - 2014

Vloga Zavoda PIP: koordinator v Sloveniji

Evropska komisija je v okviru natečaja zbirala nominacije za evropsko nagrado za dostopna mesta »Access City Award«. Z nagrado se želi predstaviti in nagraditi mesta, ki vzorno izboljšujejo dostopnost za invalide na bistvenih področjih življenja v mestu. Torej v ospredje se postavlja pobude, ki invalidom omogočajo, da polno sodelujejo v družbi in imajo enak dostop do svojih...

Taborišče Rižarna - opomin zgodovine

Vrednost projekta: 133.823,33 EUR

Sofinanciranje: EACEA, program Evropa za državljane

Obdobje izvajanja: 2012 - 2014

Vloga Zavoda PIP: Nosilec projekta

V okviru projekta smo predvsem mladim predstavili evropske vrednote in zgodovinske okoliščine na katerih temelji EU. Izpostavili smo eno izmed najbolj krutih metod etničnih pobojev v koncentracijskih taboriščih in se pri tem osredotočili na Koncentracijsko taborišče Rižarna, ki je bilo vzpostavljeno v bližini Trsta na zasedenem slovenskem ozemlju. V njem je bilo usmrčenih...

Vrednost projekta: 39.861,48 EUR

Sofinanciranje: Mestna občina Maribor

Obdobje izvajanja: 2014

Vloga Zavoda PIP: Nosilec projekta

Program predstavlja nadgradnjo programov »Znanje + izkušnje + podjetnost ≠ brezperspektivnost« in »Uspešno črpanje evropskih sredstev – UČES«, ki sta bila izvedena v okviru EPM 2013. Tako smo oblikovali program za specifično ciljno skupino mladih pravnikov, ki velja za težje zaposljivo skupino. Gre za model neformalnega izobraževanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti...

eirene mediacija-z dialogom do rešitve

Vrednost projekta: 15,440,00 EUR (slovenski del)

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za pravosodje

Obdobje izvajanja: 2013 - 2014

Vloga Zavoda PIP: partner

Projekt je poimenovan po grški boginji miru in se je osredotočil na mediacijo, kot priporočeno orodje za reševanje sporov v Evropi. Vlogo koordinatorja je prevzela andaluzijska Fundacija Mediara iz Španije, delujoča  v okviru Ministrstva za pravosodje. V projektu je sodelovalo še 7 partnerjev iz 5 evropskih držav (Velika Britanija, Italija, Romunija, Grčija in Bolgarija)....

europe direct murska sobota

Vrednost projekta: 3.961,79 EUR

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za komuniciranje

Obdobje izvajanja: 2013 - 2014

Vloga Zavoda PIP: nosilec projekta

Projekt se je osredotočil na informiranje lokalnega prebivalstva v pomurski regiji o volitvah v Evropski parlament. Kot osrednji aktivnosti smo izpostavili dvo-fazno informacijsko kampanjo po pomurskih upravnih središčih ter objavo serije člankov o Evropskem parlamentu na enem izmed regijskih spletnih medijev. Pri tem smo si zastavili sledeče cilje: vključiti lokalno...

Strani