Na vrh

Pretekli projekti

Vrednost projekta: 78.956,40 EUR

Sofinanciranje: Mestna občina Maribor

Obdobje izvajanja: 2012 - 2013

Vloga Zavoda PIP: Nosilec projekta

Program Uspešno črpanje evropskih sredstev (UČES) predstavlja celoviti mehanizem (nabor povezanih in dopolnjujočih aktivnosti) namenjen mladim in organizacijam, ki izvajajo mladinske programe s ciljem uspešnega črpanja evropskih sredstev. 

evropski natečaj priseljenci v evropi

Vrednost projekta: 5.637,49 EUR (slovenski del)

Sofinanciranje: Evropska komisija

Obdobje izvajanja: 2013

Vloga Zavoda PIP: koordinator v Sloveniji

Študenti so bili spodbujeni, da sodelujejo na vseevropskem natečaju z umetniškimi deli, s katerimi izrazijo svoj pogled na vprašanje vloge in položaja priseljencev v Evropi oziroma v našem življenju. Evropski komisija je želela z natečajem spodbuditi konstruktivno razpravo in razmislek o položaju priseljencev v Evropi in ob tem dati priložnost obetavnim mladim evropskim...

znanje izkušnje podjetnost

Vrednost projekta: 56.702,00 EUR

Sofinanciranje: Mestna občina Maribor

Obdobje izvajanja: 2012 - 2013

Vloga Zavoda PIP: nosilec projekta

Program je bil namenjen mladim iskalcem (prve) zaposlitve, ki so se zaradi različnih dejavnikov (gospodarska kriza, pomanjkanje konkurenčnih znanj) soočali z brezposelnostjo. Izvedli smo analizo z namenom ugotovitve potreb po znanjih in veščinah pri mladih ter razvili modularni program usposabljanja in svetovalnih storitev za mlade iskalce zaposlitve. 

mestni parlament mladih

Vrednost projekta: 37.162,71 EUR

Sofinanciranje: Mestna občina Maribor

Obdobje izvajanja: 2012 - 2013

Vloga Zavoda PIP: Nosilec projekta

Program Mestni parlament mladih je bil razvit posebej za potrebe Evropske prestolnice mladih. Njegov namen je bil spodbujati participacijo mladih v demokratičnih sistemih odločanja, pri čemer je program predstavljal okvir znotraj katerega je bilo čim več odločitev in aktivnosti prepuščeno mladim. Mladi so bili aktivno vključeni v pripravo in izvedbo programa. 

aktivendrzavljan.si

Vrednost projekta: 673.121,00 EUR

Sofinanciranje: Evropski socialni sklad in Ministrstvo za šolstvo in šport

Obdobje izvajanja: 2009 - 2012

Vloga Zavoda PIP: Nosilec konzorcija

Projekt je bil usmerjen v krepitev vloge mladih, v njihovo izobraževanje in usposabljanje za učinkovitejše udejstvovanje v javnem, političnem in splošnem družbenem dogajanju. V okviru projekta so mladi: spoznali 4 razsežnosti aktivnega državljanstva; spoznali temeljne človekove pravice in načine za njihovo uveljavljanje; razvili spretnosti razpravljanja, argumentiranja in...

zagovorništvo za starejše in za osebe s težavami v duševnem zdravju

Vrednost projekta: 200.682,18 EUR

Sofinanciranje: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, MO Murska Sobota, MO Maribor

Obdobje izvajanja: 2007 - 2012

Vloga Zavoda PIP: Nosilec projekta

Program temelji na izvajanju dveh oblik zagovorništva in sicer socialnega ter pravnega zagovorništva ter je namenjen dvema večjima skupinama uporabnikov na območju podravske in pomurske regije. Prva skupina uporabnikov so uporabniki, ki se zaradi svojih zdravstvenih indikacij, ki so predvsem posledica starosti, ne znajdejo v družbi, zaradi česar velikokrat prihaja do kršenja...

funkcionalna pismenost

Vrednost projekta: 2.748,98 EUR

Sofinanciranje: Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji

Obdobje izvajanja: 2011 - 2012

Vloga Zavoda PIP: nosilec projekta

Program je bil zasnovan kot pomoč Romom, pri uveljavljanju njihovih pravic ter razumevanju procesov odločanja z namenom dviga kakovosti njihovega življenja in posledično izboljšanja položaja v družbi. Romom je bila tako v prvi fazi ponujena pomoč v obliki posvetovanja in pomoči pri izpolnjevanju vlog, s katerimi se vsakodnevno srečujejo/mo. V drugi fazi pa je bilo uporabnikom...

pravice potnikov na dlani

Vrednost projekta: 3.300,00 EUR (slovenski del)

Sofinanciranje: Evropska komisija

Obdobje izvajanja: 2010 - 2011

Vloga Zavoda PIP: koordinator v Sloveniji

Namen kampanje je bil potnikom omogočiti dostop do informacij o njihovih pravicah v letalskem in železniškem prometu. Namreč raven zavedanja potnikov o pravicah, ki jim pripadajo ni na zadovoljivi ravni. Zavod PIP je skrbel za izvedbo kampanje v Sloveniji in pri tem poskrbel za prisotnost plakatov in letakov na letališčih in železniških postajah ter potnike informiral o...

european action on drugs

Vrednost projekta: 7.649,30 EUR (slovenski del)

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za pravosodje

Obdobje izvajanja: 2009 - 2011

Vloga Zavoda PIP: partner (koordinator v SLO)

Namen kampanje na ravni EU je bil zagotoviti močan, usklajen in uravnotežen odziv na naraščajočo problematiko drog, ki vpliva na celotno evropsko družbo. Pri tem je Evropska komisija želela, da organizacije in posamezniki prevzamejo del odgovornosti pri reševanju resnih vprašanj povezanih z drogami. Tako so bili omenjeni akterji spodbujeni, da podpišejo zavezo, ki je...

svetovanje potrošnikom

Vrednost projekta: 355.460,34 EUR

Sofinanciranje: Ministrstvo za gospodarstvo

Obdobje izvajanja: 2007 - 2011

Vloga Zavoda PIP: koncesionar

Z izvajanjem javne službe smo potrošnikom zagotavljali pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic in ekonomskih interesov ter hkrati spodbujali dvig ozaveščenosti o njihovih pravicah. Storitev je obsegala pojasnjevanje predpisov in postopkov za uveljavljanje pravic potrošnikov, pomoč pri reševanju konkretnih primerov, posredovanje pri ponudnikih blaga in storitev na predlog...

Strani