Na vrh

Pretekli projekti

natečaj nariši eno od pravic

Vrednost projekta: 6.709,81 EUR (slovenski del)

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za pravosodje, varnost in svobodo

Obdobje izvajanja: 2009 - 2010

Vloga Zavoda PIP: koordinator v Sloveniji

Zavod PIP je v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije v Republiki Sloveniji koordiniral evropski natečaj „20. obletnica Konvencije o otrokovih pravicah“, s katerim je Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje, svobodo in varnost obeležil obletnico tega pomembnega dokumenta. S Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah so se države članice Združenih...

Vrednost projekta: 2.485,00 EUR

Sofinanciranje: Urad Vlade RS za komuniciranje

Obdobje izvajanja: 2009

Vloga Zavoda PIP: nosilec projekta

Projekt je bil namenjen informiranju lokalnega prebivalstva o pomenu udeležbe na volitvah v Evropski parlament in ključnih politikah EU. V ta namen smo izvedli javne razprave v Slovenski Bistrici, Ormožu in Ljutomeru, kjer so osrednji gosti (Aurelio Juri, Jožef Jerovšek, Irena Majcen, Ljudmila Novak, Alojz Sok, dr. Romana Jordan Cizelj) razpravljali o aktualnih temah z...

kampanja evropsko državljanstvo

Vrednost projekta: 18.518,13 EUR (slovenski del)

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za pravosodje, varnost in svobodo

Obdobje izvajanja: 2009

Vloga Zavoda PIP: izvajalec kampanje v Sloveniji

Zavod PIP je prevzel organizacijo potujoče informacijske kampanje, ki se je med 1. in 11. aprilom 2009 odvijala v 10 slovenskih mestih. Cilj kampanje je bil povečati varovanje, spodbujanje in spoštovanje pravic državljanov EU. Med pravicami smo v največji meri izpostavljali volilno pravico ter pravico kandidirati na lokalnih volitvah in na volitvah v Evropski parlament v...

Evropski natečaj stripov EU in državljanstvo

Vrednost projekta: 4.147,49 EUR (slovenski del)

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za pravosodje, varnost in svobodo

Obdobje izvajanja: 2008 - 2009

Vloga Zavoda PIP: koordinator v Sloveniji

Udeleženci so bili povabljeni k oblikovanju ene strani stripa brez besedila, v katerem so upodobili pojem državljanstva v Evropski uniji. Ciljna skupina natečaja so bili zlasti dijaki in študenti (grafične) umetnosti, ki so stari 16 let ali več in ki prebivajo v kateri izmed držav članic EU, prav tako pa je bila možnost za sodelovanje dana tudi drugim prebivalcem EU, starih...

članstvo eu

Vrednost projekta: 1.260,00 EUR

Sofinanciranje: Urad Vlade RS za komuniciranje

Obdobje izvajanja: 2009

Vloga Zavoda PIP: nosilec projekta

S projektom smo obeležili peto obletnico vstopa Slovenije v EU, prav tako smo vsebino povezali z obdobjem osamosvajanja Slovenije. V ta namen oblikovali vsebino za televizijsko oddajo, ki je bila predvajana na televizijski postaji RTS Maribor. Osrednji gosti (Alojz Peterle, Jelko Kacin, dr. Janko Prunk in dr. Darko Friš) so spregovorili o prehojeni poti, izkoriščenih in...

evropski natečaj pravica otrok do zaščite

Vrednost projekta: 5.413,16 EUR (slovenski del)

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za pravosodje, varnost in svobodo

Obdobje izvajanja: 2008

Vloga Zavoda PIP: koordinator v Sloveniji

Otroci in najstniki, stari od 10 do 14 in od 15 do 18 let, so bili vabljeni, da za natečaj oblikujejo plakat, na katerem so ilustrirali idejo o pravici do njihove lastne zaščite v Evropski uniji. Zagotovitev pravic otrok in omogočanje, da otroci te pravice boljše spoznajo, zlasti pravico do zaščite, ki jo uživajo vsi otroci in vsi najstniki, ki so državljani Evropske unije...

eu včeraj danes in jutri

Vrednost projekta: 1.500,00 EUR

Sofinanciranje: Urad Vlade RS za komuniciranje

Obdobje izvajanja: 2007

Vloga Zavoda PIP: nosilec projekta

Projekt je bil namenjen obeležitvi 50. obletnice podpisa Rimske pogodbe. V ta namen smo organizirali okroglo mizo v okviru katere so osrednji gosti (Mihela Zupančič, mag. Peter Ješovnik, Anton Kokalj, Andrej Verlič in dr. Rajko Knez) razpravljali o ključnih mejnikih razvoja evropskih integracij in prihodnjih izzivih EU. 

eu in nediskriminacija

Vrednost projekta: 6.362,31 EUR (slovenski del)

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za pravosodje, varnost in svobodo

Obdobje izvajanja: 2007

Vloga Zavoda PIP: koordinator v Sloveniji

Otroci in najstniki, stari od 12 do 14 in od 15 do 18 let, so bili vabljeni, da za natečaj oblikujejo plakat, na katerem so ilustrirali idejo o nediskriminaciji v celotni Evropski uniji. Prepoved vseh oblik diskriminacije, vključno z diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, materinega jezika, političnega prepričanja ali narodnosti, je načelo, ki ga spoštujejo vse...

evropski natečaj pravice otrok v eu

Vrednost projekta: 4.797,50 EUR (slovenski del)

Sofinanciranje: Generalni direktorat EK za pravosodje, varnost in svobodo

Obdobje izvajanja: 2006

Vloga Zavoda PIP: koordinator v Sloveniji

Natečaj je bil namenjen vsem otrokom in najstnikom, starim med 10 in 18 let, ki so po skupinah vsaj štirih in ob pomoči ene odrasle osebe izdelovali plakate, ki ponazarjajo idejo o varstvu, spoštovanju in promociji otrokovih pravic v Evropski uniji. Vsi sodelujoči so bili razvrščeni v dve starostni kategoriji, in sicer v skupino otrok, starih od 10 do 14 let ter skupino od 15...

EVROjstvo

Vrednost projekta: 2.088,55 EUR

Sofinanciranje: Urad Vlade RS za komuniciranje

Obdobje izvajanja: 2006

Vloga Zavoda PIP: nosilec projekta

Projekt je temeljil na izvedbi informacijske kampanje v okviru katere smo med pripadnike madžarske narodne skupnosti, pripadnike romske etnične skupnosti, osebe s posebnimi potrebami in upokojence brezplačno razdeljevali EvroKalkulatorje, ki omogočajo enostaven način preračunavanja med slovenskim tolarjem in evrom po tečaju menjave, zraven tega pa vsebujejo tudi nekatere...

Strani