Na vrh

Priznanje očetovstva

Datum objave: 
17.11.2015
 
Velikokrat naletimo na vprašanja mater, ki so tako ali drugače same z otrokom, katerega očetje svojega očetovstva niso uradno priznali. Posledično se kasneje lahko pojavi nekaj pravnih in praktičnih situacij, na katere želimo opozoriti.
 
Priznanje očetovstva je možno tudi po rojstvu otroka. Moški lahko prizna očetovstvo pri centru za socialno delo, pred matičarjem, v javni listini ali v oporoki. Priznanje velja, če se z njim strinja otrokova mati. Če pa je otrok star 15 let ali več, je potrebno tudi strinjanje otroka, če se oceni, da je sposoben razumeti pomen in posledice takšnega strinjanja. Priznanja očetovstva torej ni brez soglasja matere.
 

 
Moški, ki bi trdil, da je oče otroka, mati pa ob tem ne da soglasja, ima druge možnosti. Če se mati s priznanjem ne strinja ali če ne poda izjave v enem mesecu po prejemu obvestila, lahko tisti, ki je priznal otroka za svojega, vloži tožbo pri sodišču na ugotovitev, da je on otrokov oče. Tožbo lahko vloži v enem letu po prejemu obvestila, da se mati ne strinja s priznanjem, vendar le v petih letih po rojstvu otroka. Takšno tožbo lahko vloži tudi otrok do polnoletnosti po svoji materi oziroma skrbniku s privolitvijo centra za socialno delo, po polnoletnosti pa sam.
 
Če očetovstvo ni priznano oz. vpisano v matično knjigo, potem tak moški nima nobenih pravic in tudi obveznosti ne do otroka – zakon pravi da nima roditeljskih pravic. Dejstvo, da očetovstvo ni urejeno je razvidno iz rojstnega lista, kjer oče ni naveden oz. je polje brez imena. To materam ali kasneje otrokom pogosto povzroča nek občutek nelagodja. Tako lahko tudi mati toži na ugotovitev očetovstva. Zakon pri tem ne določa posebnega roka, v katerem mora moški, ki ga je mati označila za očeta otroka, podati priznanje. Mati lahko toži moškega, ki ni želel priznati otroka za svojega, dokler izvršuje roditeljsko pravico.
 
V primeru, da je očetovstvo priznano in se pojavi dvom o očetovstvu, lahko oče doseže, da se ugotovi, da on ni otrokov oče. Možno je izpodbijati izjavo o priznanju očetovstva. V postopku se lahko izvede tudi ena od metod za ugotavljanje očetovstva (npr. krvna analiza). Če bi bilo ugotovljeno, da ima tak moški prav, potem nima roditeljske pravice in tudi ne dolžnosti preživljanja.