Na vrh

Zagovorništvo

Ponujamo orodja in prijeme za sodelovanje civilne družbe v postopkih sprejemanja odločitev, ki se tičejo vse družbe tako na lokalni kot nacionalni ravni. Vzpostavljamo sodelovanje med nevladnimi organizacijami (NVO) in predstavniki lokalnih samouprav, skrbimo za vključevanje NVO v pripravo in izvajanje javnih politik ter usposabljamo NVO za učinkovito vključevanje v civilni dialog s predstavniki oblasti.

Kot organiziran del civilne družbe so lahko nevladne organizacije pomemben akter v lokalni skupnosti na področju povezovanja in organiziranja skupnosti za sodelovanje pri lokalnem razvoju. Kot izvajalke javnih storitev so dejavne na različnih področjih družbenega delovanja, so strokovne in občutljive do problemov, ki jih ob svojem delu zaznavajo v svojem okolju.

Angažiranost nevladnikov pri prepoznavanju družbenih in okoljskih problemov lahko predstavlja spodbudo za sodelovanje širše skupnosti, še posebej, če nastopamo tudi v vlogi spodbujevalca sprememb, povezovalca in vodje partnerskih skupin ter uspemo k skupni akciji pritegniti ljudi iz različnih okolij, da k skupnemu cilju prispevajo po svojih zmožnostih. S takšnim delovanjem si nevladne organizacije utrjujejo svoj ugled in družbeni vpliv.

Partnersko sodelovanje javnega sektorja z izkušnjami gospodarstva ter potencialom nevladnih organizacij gradi skupnost višje kakovosti življenja.

Za uspešno zagovorništvo upoštevamo:

  • razumevanje problema,
  • prepoznavanje zaveznikov in nasprotnikov,
  • izbor učinkovitih strategij in taktik,
  • priprava zagovorniškega načrta,
  • informiranje in kampanje.