Zagovorništvo

Komisija za razvoj NVO v Mestni občini Maribor

Na pobudo Regionalnega stičišča NVO v Podravju je bila v letu 2011 ustanovljena Komisija za razvoj NVO v Mestni občini Maribor, ki deluje kot županovo posvetovalno telo. V Komisiji, ki šteje 13 članov sodeluje 6 predstavnikov Mestne občine Maribor, ki jih imenuje župan, enako število predstavnikov NVO, ki jih predlagajo in izvolijo nevladne organizacije ter predstavnik Regionalnega stičišča NVO v Podravju, ki Komisiji zagotavlja tudi administrativno podporo delovanju.

V letu 2019 pričenja Komisija novo štiriletno mandatno obdobje v naslednji sestavi:

Predstavniki NVO:

 • za področje mladine: Lucija Božnik
 • za področje okolja in narave: Igor Jesih
 • za področje športa: Zoran Kačičnik
 • za področje kulture: Uroš Kaurin
 • za področje sociale in zdravja: Maja Krajnc Ružič

Predstavniki MOM:

 • za področje mladine: dr. Luka Lubi
 • za področje okolja in narave: Saša Bricman Rantuša
 • Za področje športa:  Simon Potrč
 • za področje kulture: Bojan Labovič
 • za področje sociale in zdravja: Liljana Zorko

Naloge Komisije so (IV. člen Sklepa o ustanovitvi Komisije):

 • oblikovanje in posredovanje predlogov nevladnih organizacij lokalnim oblastem, zlasti na področju oblikovanja javnih politik in ukrepov, ki vplivajo na razvoj in delovanje nevladnih organizacij,
 • dajanje pobud in predlogov za urejanje problematike nevladnih organizacij,
 • informiranje javnosti o aktivnostih in problematiki nevladnega sektorja.

Komisijo vodi predsednik Igor Jesih (NVO).

Predstavnik Regionalnega stičišča NVO

 • Bojan Golčar

Aktualne zagovorniške aktivnosti

Želite aktivno prispevati k izboljšavam pogojev za delovanje NVO in uveljavljati rešitev za razvoj lokalne skupnosti? Bodite zagovornik, z veseljem vam bomo pomagali in sodelovali z vami!

10 + 5 =

Povežimo se

Informacije glede delovanja komisije in podajanje pobud za obravnavo na sejah

Share This