Select Page
SocioLab

ABOUT THE PROJECT

SocioLab is the first major project in Slovenia aimed at establishing a comprehensive ecosystem for enhancing the potential of individuals, initiatives and communities. The project promotes, supports and expands the operation of social enterprises and cooperatives in the Podravje region.
Social economy combines business with innovative solutions for solving social problems. In addition, the operation of social enterprises and cooperatives also ensures greater social inclusion of vulnerable groups, contributes to poverty reduction and enhances the quality of life. Social economy puts people and the environment before capital and profits.

Aims and Objectives

The “Actively Connected for new Jobs and an Inclusive Society – SocioLab” operation aims to create a comprehensive ecosystem to strengthen the potential of individuals, initiatives and communities. The project aims to achieve the expansion of the social economy sector (social enterprises and cooperatives) by creating and maintaining quality jobs in the social economy sector and the expansion of the offer of accessible (socially) innovative products that will ensure: greater social inclusion of vulnerable groups, reduction of poverty and an improvement of the quality of life in Podravje

Operation – Projekt SocioLab was directly endorsed in the Development Agreement of the Podravje Region in the 2014-2020 period with the objective of investing in growth and new jobs. The project, as well as the project partnership, were previously confirmed by the Podravje Regional Development Council, and all project partners are members of the Podravje Regional Development Network.

Role of Zavod PIP: project partner for advocacy campaigns (proposing legislative reforms, improving municipal regulations, preparing open calls for project proposals, etc.)

Key project activities

The operation is designed to provide a relevant and comprehensive socio-entrepreneurial ecosystem with programs that:

 • provide activation of potentials,
 • motivate the population and target groups, and raise awareness of the importance of employing vulnerable groups in the social economy sector,
 • build the competences of stakeholders and the professional public with the aim of supporting and developing the SE sector in the region,
 • identify opportunities, generate social innovation, social entrepreneurial ideas and ventures,
 • build (social) entrepreneurial communities and competences for launching growth and employment in the sector.

Key activities are divided into three sections: empowering communities to develop social economy and social innovation; activating and motivating the population into generating socially innovative, socially entrepreneurial and cooperative ideas and ventures; a support program for target groups, social enterprises, start-ups and cooperatives.

Projekt bo v obdobju 2018−2021 vodil k rezultatu / učinkom

 • Vzpostavljen ekosistem (regijski mrežni laboratorij) za socialno ekonomijo v Podravski regiji.
 • Vzpostavljenih 5 območnih informacijskih točk.
 • Izvedeno diagnosticiranje stanja in pripravljeni razvojni načrti.
 • Izvedena usposabljanja in mentorstvo / coaching za vsaj 30 organizacij v sektorju socialne ekonomije.
 • Vključenih vsaj 200 oseb v programe usposabljanja.
 • Izvedena podpora pri ustvarjanju oz. ohranjanju vsaj 40 delovnih mest v socialnih podjetjih in zadrugah.
 • Razvit 1 program z gradivi in Izvedba programa podpore – usposabljanje in mentorstvo / coaching pri zagonu socialno-podjetniških in družbeno inovativnih podjemov.
 • Izvedena podpora pri razvoju vsaj 30 družbeno inovativnih produktov.
 • Izvedba 4 nagradnih natečajev za najbolj družbeno inovativen socialno-ekonomski podjem regije Podravje in 2 nagradnih natečajev za naj etičnega investitorja.
 • Izvedba promocijske kampanje in 4 predstavitvenih sejmov z dnevi odprtih vrat podjetij v sektorju socialne ekonomije.
 • Izvedba mednarodne strokovne konference.

 

  Ciljne skupine

  • Deležniki socialnega podjetništva: (potencialni) podjetniki; socialni podjetniki; zadružniki; osebe, ki zaganjajo socialna podjetja in zadruge ali delujejo v le-teh in iniciative (socialno podjetniške iniciative, socialna podjetja, zadružne iniciative, zadruge) v vseh fazah razvoja.
  • Osebe zaposlene v podpornem okolju za socialno ekonomijo – strokovno in tehnično osebje ter izvajalci storitev in programov podpornega okolja za (socialno)podjetništvo, zadružništvo in družbeno inoviranje.
  • Deležniki lokalnega okolja, osebe predstavniki samoupravnih lokalnih skupnosti, javnih zavodov ter razvojnih organizacij v lokalnih okoljih ter širša javnost. Posredno bomo z operacijo nagovarjali tudi druge ciljne skupine: brezposelne in iskalce zaposlitve, študente, mlade, starejše ter pripadnike ranljivih družbenih skupin (osebe, ki tvegajo socialno izključenost, starejši iz socialno ogroženih okolij, skupine prebivalstva z večjim tveganjem revščine).

  Več o podobnih projektih najdete na: www.eu-skladi.si

  Trajanje projekta april 2018 – december 2021.
  Vrednost projekta je 1.599.869,80 EUR.

  Povežimo se

  Pridružite se nam na družbenih omrežjih

  Financerji operacije

  Operacija je sofinancirana s strani EU, Evropskega socialnega sklada, in Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

  Share This

  S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. By pressing I agree, you agree that Zavod PIP saves your decisions and settings on your computer in a shape of cookies, in order to improve your experience. more information

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close