Select Page
The Regional NGO Hub for Podravje

About the project

Zavod PIP and our consortium partner CET platforma from Ptuj received funds in the amount of 407.824,18 € for the implementation of the Podravje Regional NGO Hub. The program is funded by the Ministry of Public Administration, from the NGO Fund.
The purpose of establishing the Regional NGO Hub in Podravje is to strengthen the capacity of non-governmental organizations (hereinafter: NGOs) in the fields of advocacy, organizational development and the provision of public services, ie. enhancing cross-sectoral cooperation, networking and partnerships for addressing societal challenges.

The program will continue and upgrade the services of the NGO supportive environment with the aim of long- term development and effective involvement of NGOs in the preparation and implementation of public policies.

Program goals

 1. Strengthening informational, organizational, professional and advocational capacities of NGOs.
 2. Contribute to the greater role of NGOs in preparing local / regional policies.
 3. Strengthen cross-sectoral integration and cooperation to address local needs (eg. in the fields of education, training, healthcare, employment, environmental protection, urban planning, social services, accessibility of cultural assets, etc.)
u

Ali ste vedeli?

Zavod PIP ponuja širok nabor storitev in informacij v okviru regionalnega stičišča za nevladne organizacije podravja.

V okviru programa bomo v obdobju 2019-2021 izvajali naslednje aktivnosti

Ciljno informirane NVO – identificirane priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanje zagovorništva na lokalni/regionalni ravni

 • Vzpostavitev celovitega sistema enotne osnovne podpore za NVO.
 • Zagotavljanje dostopa do informacij za NVO.
 • Izvedba srečanj in posvetovanj z NVO za identificiranje lokalnih problematik in potencialov.

Povečana usposobljenost (strokovna, zagovorniška, organizacijska) NVO v regiji, s poudarkom na NVO s potencialom, z namenom zadovoljevanja izbranih lokalnih potreb

 • Organizacijski in strokovni razvoj NVO s potencialom.
 • Krepitev usposobljenosti zaposlenih v stičišču.
 • Izvajanje storitev stičišča.

Izveden učinkovit in uspešen proces zagovorništva  za dosego potrebnih sprememb lokalnih/regionalnih politik z namenom naslavljanja potreb v skupnosti

 • Prenova in izboljšave izvajanja občinskih razpisov za NVO.
 • Šola za župane.
 • Pravilnik oz. odlok o ravnanju s stvarnim premoženjem občine.
 • Vzpostavitev Komisije za razvoj NVO v Mestni občini Ptuj.
 • Lokalni program kulture v Mestni občini Maribor.
 • Vključevanje NVO v pripravo Regionalnega razvojnega programa.
 • Promocija in uvedba participativnih proračunov.
 • Strategija razvoja prostovoljstva v Mestni občini Maribor.
 • Strategija za mlade Ptuj.
 • Redno spremljanje okolja in odzivanje na aktualne problematike.

Vzpostavljena delujoča in učinkovita partnerstva z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in EU institucijami, mediji, gospodarskimi partnerji in drugimi akterji, pomembnimi za zadovoljitev ugotovljenih lokalnih potreb, posebej glede reševanja problematike dolgožive družbe

 • Oživljanje prostorov za aktivacijo skupnosti in oživljanje javnih športnih površin. Krepitev sodelovanja z mestnimi četrtmi, socialnimi službami in mladinskimi centri – prostori in programi za mlade.
 • Skupnostno urejanje in oživljanje javnega prostora.
 • NVO izvajalke kreditno ovrednotenih obštudijskih dejavnosti.
 • Ta dobra večerja.

Identificirane in uveljavljene nove trajnostno naravnane storitve za reševanje lokalnih potreb, posebej glede reševanja problematike dolgožive družb

 • Program aktivacije prebivalcev mestnih sosesk.
 • Program namestitvene podpore za brezdomne osebe.
 • Terapevtsko delo za ureditev odnosov z bližnjimi.
 • Spremljanje načrtov NVO za razvoj novih storitev in podpora pri realizaciji.
 • Prostori so-dela (coworking) za NVO in druge na Ptuju.
Povežimo se

Pridružite se nam na družbenih omrežjih

Financer programa

Aktivnosti sofinancira Ministrstvo za javno upravo iz Sklada za razvoj NVO v okviru Javnega razpisa za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019–2023. Vsebina izraža mnenje avtorjev in ne predstavlja uradnega stališča sofinancerjev.

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. By pressing I agree, you agree that Zavod PIP saves your decisions and settings on your computer in a shape of cookies, in order to improve your experience. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close