Na vrh

Europe Direct Murska Sobota

Obdobje izvajanja: 
2009 - 2017
Vrednost projekta: 
287.801,19 EUR (do 31.12.2014)
Sofinanciranje: 
Generalni direktorat EK za komuniciranje
Vloga Zavoda PIP: 
Nosilec projekta
Opis: 

Namen Informacijske točka Europe Direct Murska Sobota je informiranje prebivalstva v pomurski regiji o Evropski uniji. Zraven informiranja skrbimo tudi za spodbujanje razprave o EU na lokalni ravni ter posredovanje odzivov na izvedene dogodke in aktualna dogajanja Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji. Mreža Europe Direct je eno od glavnih orodij Evropske unije, s katerim državljanom na lokalni ravni ponujamo informacije in dajemo povratne informacije evropskim institucijam. Ključni namen informacijskih točk je vzpodbujanje medsebojne komunikacije med evropskimi institucijami in državljani, predvsem na lokalni oz. regionalni ravni, ter aktivno vključevanje evropskih državljanov v razpravo o prihodnosti Evropske unije.

Rezultati: 

Izpostavljeni rezultati:

 • svetovanja o EU pravicah, politikah, drugih aktualnih temah… (osebno, po telefonu in e-pošti),
 • EU kotiček z brezplačnimi publikacijami,
 • spletna in FB stran z aktualnimi EU informacijami,
 • 40 e-glasil na različne aktualne EU teme,
 • 88 predavanj o EU po osnovnih in srednjih šolah,
 • delavnice v vrtcih (3),
 • javne debate in okrogle mize na temo zaposlovanja, prihodnosti EU, podnebnih sprememb, zelenih energij, aktivnega državljanstva, prihodnosti Pomurja, Kickstarter,…
 • delavnice na temo zaposlovanja v EU, potrošnikih pravic, volitev v EP, medgeneracijskega sodelovanja …
 • Poletna šola EU,
 • informacijska kampanja v tednu Evrope po upravnih središčih,
 • informacijske kampanje o potrošnikih pravicah (predavanja, letaki, svetovanja, stojnica),
 • nagradni natečaji,
 • sodelovanje na dogodkih (ETM, Evropska vas, Sejem NVO,…),
 • publikacije (EU v romskem jeziku, Zaposlen-ljiv, Lizbonska pogodba v obliki stripa, Osveščen potrošnik = evropski potrošnik, Sobivanje v medkulturnem in narodnostno mešanem okolju),
 • pedagoški pripomoček »Vrtec: začetek aktivnega državljanstva« v obliki avdio-vizualnega gradiva,
 • predstavitveni filmi (Pomurje in zelene energije, Okolju prijazno kmetijstvu, Vseživljenjsko učenje, Čezmejno spletno nakupovanje, Portal Tvoja Evropa),
 • Pogovori se z menoj (skupna akcija z ED MB ob evropskem dnevu jezikov),
 • skupne akcije z ostalimi slovenskimi ED točkami (likovni natečaji, promo filmi),
 • 96 medijskih objav o aktivnostih točke,
 • predavanje o aktivnostih točke na hrvaškem letnem srečanju ED točk (primer dobre prakse).