Transparentnost delovanja

V imenu transparentnosti nevladnega sektorja in v skladu z minimalnimi priporočili za nevladne organizacije glede spletne objave podatkov o finančnem poslovanju tudi in predvsem sami sistematično objavljamo svoja letna vsebinska in finančna poročila.

Zadnja poročila vključujejo letne računovodske bilance stanja ter izkaze prihodkov in odhodkov. Zaradi preglednosti naše prihodke in odhodke za preteklo leto predstavljamo tudi v spletnemu obiskovalcu prijaznejši obliki. V skladu z mednarodnimi standardi finančne transparentnosti objavljamo tudi mesečno in letno bruto plačo vodstva ter razmerje med najvišjo, povprečno in najnižjo plačo.

Prazen

Ta modul mora ostati tukaj, tako da je uvodoma harmonika zaprta.

Prihodki Zavoda PIP v 2021

 

  EUR Delež (%)
Skupni prihodki 2021 288.450,20 100
Projektna sredstva iz slovenskega proračuna 180.230,20 62
Projektna sredstva iz EU proračuna 62.345,00 22
Upravljanje Programa za NVO Norveškega mehanizma 13.875,00 5
Projektna sredstva iz drugih virov 32.000 11
Tržna dejavnost 0,00 0

Skupni prihodki Zavoda PIP v 2020

Odhodki Zavoda PIP v 2021
EUR Delež (%)
Skupni odhodki 2021 312.925 100
Stroški plač 228.853 73
Stroški administracije (najemnina, telekomunikacijski stroški ipd.) 28.561 9
Stroški zunanjih storitev in izvajalcev 53.421 17
Potni stroški 2.090 1

Skupni odhodki Zavoda PIP v 2020

Plača vodstva in razmerje med plačami

Osnovna mesečna bruto plača direktorja ZAVODA PIP od 1. januarja 2021 naprej znaša 2.076,00 EUR. Nanjo ne prejema nobenih dodatkov, razen dodatka za delovno dobo (trenutno 14 %). V letu 2021 je prejel 28.568,66 EUR bruto dohodka. Vodstvo za svoje delo od ZAVODA PIP ne prejema nobenih drugih honorarjev.

Razmerje med najnižjo osnovno bruto plačo na ZAVODU PIP, ki znaša 1.900,00 EUR, in najvišjo (direktorjevo) je 1 : 1,09. Med povprečno plačo, ki znaša 1.959,50 EUR, in najvišjo pa 1 : 1,06.

Plača vodstva in razmerje med plačami 2020

Več informacij

Bojan Golčar, direktor Zavoda PIP

Člani Sveta Zavoda PIP:

Brigita Horvat, predsednica, predstavnica zaposlenih
Lina Leskovec, članica, predstavnica zaposlenih
Drago Žura, član, predstavnik ustanovitelja
David Bohar, član, predstavnik javnosti
Dejan Glazer, član, predstavnik javnosti

E-pošta: info@zavodpip.si

Telefon: 02 234 21 46

Share This

S pritiskom na gumb STRINJAM SE, se strinjate da Zavod PIP od tega trenutka dalje in v prihodnosti, na vašem računalniku, shranjuje vaše odločitve, za to da izboljša vašo uporabniško izkušnjo. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Zapri